opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1478
data nagrania: 16.09.2009
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Wylegała Anna
Poremska Romualda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1478_Poremska_Romualda_01
Rodzina; kolektywizacja i odebranie gospodarstwa; aresztowanie ojca; wybuch wojny; śmierć ojca; losy powojenne;

[00:05:00, 01]
Życie codzienne; praca zawodowa (nauczycielka); rodzinna wieś (Mięsówka); stosunki polsko-ukraińskie;

[00:10:00, 01]
Kościół w Cudnowie (przed wojną); zamknięcie kościoła po wojnie; modlitwy w domu; nieprzyjemności związane z posługiwaniem się j. polskim;

[00:15:00, 01]
Kościół w Berdyczowie; rodzice i rodzeństwo Romualdy Poremskiej; gospodarstwo rolne rodziców; śmierć dwóch braci w okresie kolektywizacji;

[00:20:00, 01]
Tworzenie kołchozów; wielki głód na Ukrainie; powrót brata z wojny;

[00:25:00, 01]
Losy braci po wojnie; aresztowanie ojca na początku lat 30.;

[00:30:00, 01]
Losy matki: praca w cegielni; śmierć ojca w trakcie wojny (zranienie podczas bombardowania);

[00:00:00] AHM_PnW_1478_Poremska_Romualda_02
Nauka w szkole w j. ukraińskim; znajomość j. polskiego; wyjazdy do Polski; decyzja o pozostaniu na Ukrainie po wojnie;

[00:05:00, 01]
Przeprowadzka do Łucka w latach 90.; nauka w szkole przed wojną; nauczyciele; poznanie przyszłego męża;

[00:10:00, 02]
Wyjście za mąż w 1947 roku; życie rodzinne; praca w zawodzie nauczycielki;

[00:15:00, 02]
Wybuch wojny (1941); partyzanci; bandyci podszywający się pod partyzantów; śmierć ojca;

[00:20:00, 02]
Uniknięcie wywózki na roboty przymusowe; praca w kopalni torfu; ukrywanie Żyda z Cudnowa w czasie wojny;

[00:25:00, 02]
Losy Żydów w czasie wojny; koniec wojny; życie codzienne po wojnie;

[00:00:00] AHM_PnW_1478_Poremska_Romualda_03
Historia brata – przewodniczącego kołchozu; przynależność do Komsomołu;

[00:05:00, 03]
Otwarcie kościoła w latach 90.; zakładanie stowarzyszeń przez miejscowych Polaków.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl