Urodził się w Trembowli w latach 30. (obwód tarnopolski). Jego ojciec był cieślą, matka zajmowała się domem. Miał jednego brata i trzy siostry. Po wojnie Mikołaj Prystupa pracował jako budowlaniec, w tym kierował brygadą budowniczych. W latach 50. po odbyciu służby wojskowej przeprowadził się do Równego; ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1464
data nagrania: 17.09.2009
długość nagrania: 01:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Równe (Riwne)
autor nagrania: Sanetra Marcin
Prystupa Mikołaj
Streszczenie relacji

Życie w latach 30. w Trembowli; okres wojny; rodzice i rodzeństwo; praca ojca w zawodzie cieśli; okres powojenny: praca na budowie; służba wojskowa; przeprowadzka do Równego w latach 50.; ślub w kościele i życie religijne w Związku Sowieckim.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl