Portret Janusz Rutkowski
Urodził się w 1936 roku w Kowlu. Jego ojciec Józef Rutkowski był Polakiem, rodzina od strony matki Bożeny pochodziła z Czech (posiadała browar w pobliżu Kowla). Ojciec zaginął we wrześniu 1939. Józef Rutkowski rozpoczął naukę w szkole powszechnej w 1946 roku –  rok uczęszczał do szkoły czeskiej, a po wyjeździe większości czeskich osadników musiał przenieść się do szkoły rosyjskojęzycznej. Po ukończeniu studiów prawniczych w Rostowie nad Donem pracował w milicji jako naczelnik. W 1957 roku jego matka wyjechała do Polski. Żonaty, miał dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1445
data nagrania: 16.09.2009
długość nagrania: 01:13:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Rutkowski Janusz
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1445_Rutkowski_Janusz_01
Wspomnienie ojca, który zaginął po wybuchu wojny; dzieciństwo w Kowlu na Wołyniu; wybuch wojny i bombardowania;

[00:05:00, 01]
Wkroczenie Niemców do Kowala; wrażenia ze spotkań z niemieckimi żołnierzami;

[00:10:00, 01]
Korzenie rodzinne - czeska rodzina ze strony matki;

[00:15:00, 01]
Okres okupacji niemieckiej;

[00:20:00, 01]
Pochodzenie matki; czeskie korzenie - osadnictwo pod Kowlem; browar rodzinny; służba ojca w wosjku w stopniu porucznika;

[00:25:00, 01]
Przeprowadzka z Kowla do Łucka przed wybuchem wojny w 1939 roku;

[00:00:00] AHM_PnW_1445_Rutkowski_Janusz_02
Partyzanci działający w okolicy Łucka; nauka w czeskiej szkole po wojnie; repatriacja czeskich osadników;

[00:05:00, 02]
Przeniesienie do szkoły z j. rosyjskim;

[00:10:00, 02]
Mniejszości narodowe w Łucku po wojnie; drugie małżeństwo matki; plany wyjazdu do Czech i decyzja o pozostaniu na Ukrainie;

[00:15:00, 02]
Wyjazd matki do Polski w 1957 roku; decyzja Janusza Rutkowskiego o pozostaniu;

[00:20:00, 02]
Próby wyjazdu do Polski; przyjazd matki z Łodzi do Łucka i jej śmierć w rodzinnych stronach;

[00:25:00, 02]
Zamknięcie kościoła w Łucka po wojnie;

[00:30:00, 02]
Odzyskanie kościoła na początku lat 90. i prace przy jego remoncie;

[00:35:00, 02]
Wyjazdy do Polski (odwiedziny matki);

[00:00:00] AHM_PnW_1445_Rutkowski_Janusz_03
Poznanie przyszłej żony i decyzja o ślubie; Czesi mieszkający w Łucku po wojnie;

[00:05:00, 03]
Getto w Łucku; życie religijne.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl