Portret Romualda Laskina
Urodziła się 9 września 1931 u w Hrypatem koło Dokszyc (z domu Lipczyk). Przed wojną ojciec miał drobne gospodarstwo (10 hektarów), a matka 5 hektarów i sad. Ojciec był prawosławny. Romulada Laskina do czasu wybuchu II wojny światowej ukończyła jedną klasę szkoły podstawowej. Podczas okupacji niemieckiej kontynuowała edukację przez rok. Uczyła się dalej także po wojnie – ukończyła cztery klasy sowieckiej szkoły. Pod koniec lat 50. przeprowadziła się do Dokszyc. Wiele lat pracowała w kołchozie. Następnie otrzymała pracę na stacji benzynowej, a później w fabryce w Połocku przy wyplataniu koszyków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1435
data nagrania: 01.08.2009
długość nagrania: 01:12:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Dokszyce (Dokszycy)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Laskina Romualda
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze lata z dzieciństwa (partyzanci w czasie II wojny, relacje rodzinne, okupacja niemiecka) 010 ok. 1 min

Życie religijne w czasach ZSRR l. 60 010 ok. 7 min

Czasy II RP (codzienność, czasy szkolne, wspomnienie o Józefie Piłsudskim) 010 ok. 13 min

Wywózki na Sybir 1945 (losy księży, losy rodzinne), morderstwa w Kuropatach 010 ok. 16,5 min

Codzienność przy granicy II RP i ZSRR 010 ok. 23,5 min

Codzienność wojenna (partyzanci, okupacja niemiecka) 010 ok. 26,5 min

Codzienność za rządów Łukaszenki (wyjazdy do sanatoriów, budowa kościoła w Dokszycach) 010 ok. 30 min

Wspomnienie o rodzicach i czasach dzieciństwa 010 ok. 40 min

Pierwsze dni wojny i czasy przedwojenne (szkoła, wspomnienie o majątku Mikulskich w Dokszycach) 010 ok. 43,5 min

Żydzi w Dokszycach i Parafianowie - ich losy podczas okupacji niemieckiej 010 ok. 49 min

Edukacja (czasy II RP, okupacja niemiecka) 010 ok. 55 min

Okupacja sowiecka (praca w kołchozie - kradzieże) 010 ok. 57,5 min

Ślub (1953) 010 ok. 63,5 min

Śmierć Stalina – reakcja społeczeństwa 010 ok. 68 min

Koniec wojny i codzienność powojenna (pionierzy) 010 ok. 69 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl