Portret Irena Orłowska
Urodziła się 28 maja 1936 w Mołodecznie w rodzinie żydowskiej, która zginęła podczas pogromu dokonanego przez nazistów w czasie II wojny światowej. Irena Orłowska przeżyła, ponieważ została wyciągnięta ze zbiorowej mogiły przez Polaka, który ratując ją powiedział, że jest jego dzieckiem. Następnie została przygarnięta przez małżeństwo Natalię Gościłło z domu Michno (ur. 1911). Byli to matka jej koleżanki z dzieciństwa o imieniu Halina, która zmarła. Julian Gościłlo (ur. 1910, Wilno), który stał się jej oficjalnym ojcem zginął pod Częstochową na froncie. Po masakrze Żydów w Mołodecznie uciekła z matką do Głębokiego, gdzie przeżyła koniec wojny. Ukończyła 10 klas szkoły powszechnej w Głębokiem (1946-1956). Wyszła za mąż za Grzegorza Orłowskiego i urodziła jednego syna. Przez 7 lat pracowała jako higienistka w domu dziecka. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1432
data nagrania: 28.07.2009
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Głębokie (Hłybokaje)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Orłowska Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienie o rodzinie, dzieciństwo w Mołodecznie 001 ok. 1 min

II wojna światowa (śmierć ojca na froncie, okupacja niemiecka: pogrom Żydów – osobiste doświadczenia, pomoc od Gościłło, pomoc Alfreda) 001 ok. 3,5 min

Okupacja sowiecka - wyjazdy Żydów za granicę 001 ok. 13 min

Partyzanci 001 ok. 14,5 min

Codzienność w Mołodecznie (l. 30.) i okupacja niemiecka (pogrom) 001 ok. 17 min

Codzienność powojenna (prześladowanie, praca zawodowa) 001 ok. 19 min

Czasy ZSRR (nauka w szkole w Głębokiem po wojnie (1946 – 1956), I Komunia Święta, codzienność) 001 ok. 21 min

Okupacja niemiecka Głębokiego (pomoc niesiona Żydom w czasie wojny) 001 ok. 26 min

Więzienie w Berezweczu 001 ok. 29 min

Wspomnienie o rodzinie 001 ok. 30,5 min

Koniec wojny (wkroczenie wojsk sowieckich) i codzienność powojenna (praca zawodowa) 001 ok. 32 min

Śmierć Stalina; wywózki na roboty do Niemiec, wywózki na Sybir 001 ok. 36 min

Repatriacja 001 ok. 39 min

Pogrom Żydów; oglądanie zdjęć 002 ok. 1 min

Okupacja niemiecka w Głębokiem (getto, pogrom) 002 ok. 9,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl