Portret Romualda Pietraszkiewicz
Urodziła się 25 sierpnia 1933 w Iwieńcu w rodzinie Józefy (z domu Mołczanowicz) i Józefa Mikołajczysa. Rodzice prowadzili drobne gospodarstwo. Romualda Pietraszkiewicz rozpoczęła naukę szkolną podczas okupacji niemieckiej i ukończyła dwie klasy w języku białoruskim. Po wejściu Sowietów kontynuowała naukę jeszcze przez pół roku. W 1943 roku po powstaniu zbrojnym w Iwieńcu przeciwko Niemcom zostały wraz z matką objęte represjami. Miały być spalone, wraz z innymi cywilami z miasteczka, w drewnianej cerkwi. Ostatecznie zostały uwolnione. Jedną noc ukrywały się w sąsiedniej wsi Giliki. Po wojnie Romualda Pietraszkiewicz wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1428
data nagrania: 21.06.2009
długość nagrania: 00:44:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Pietraszkiewicz Romualda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1428_Pietraszkiewicz_Romualda_01
Lata przedwojenne w Iwieńcu (wspomnienie o rodzinie), mniejszość żydowska w latach 30.;

[00:05:00, 01]
Okupacja niemiecka (edukacja, pacyfikacja)

[00:10:00, 01]
KOP „Iwieniec” (parady wojskowe); codzienność wojenna; okupacja niemiecka (losy Żydów, I komunia święta) ;

[00:15:00, 01]
Praca zawodowa; okupacja niemiecka (partyzanci, uciekinierzy);

[00:20:00, 01]
Okupacja sowiecka 1939 (opis stroju żołnierzy, współlokatorzy, codzienność);

[00:25:00, 01]
Powstanie w Iwieńcu; Koniec wojny (bombardowanie i pożar, lato 1944) i codzienność powojenna;

[00:30:00, 01]
Wywózki na Sybir 1939 roku; repatriacje 1957/58, codzienność ZSRR; opowieść o rodzinie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl