Portret Feliks Popławski
Urodził się 9 grudnia 1927 w Kulszycach koło Iwieńca w rodzinie Genowefy (z domu Juchniewicz) i Kazimierza Popławskich, jako jeden z dwóch synów. Rodzice mieli drobne gospodarstwo. Feliks Popławski edukację rozpoczął w rodzinnej wsi, gdzie ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Dzięki pomocy nauczyciela - Zygmunta Szachowicza mógł kontynuować naukę w Iwieńcu. Piątą klasę skończył tuż przed wybuchem II wojny światowej. Feliks Popławski skończył swoją edukację na dziesięciu klasach. Pracował jako sekretarz w urzędzie w Iwieńcu aż do czasu przejścia na emeryturę. Po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości działał aktywnie na rzecz mniejszości Polskiej. Pełnił funkcję dyrektora Domu Polskiego w Iwieńcu. Mieszka w Kulszycach ze swoim młodszym bratem.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1424
data nagrania: 22.06.2009
długość nagrania: 02:20:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Kulszyce (Kulszyczy)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Popławski Feliks
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, szkoła i nauczyciele) 001 ok. 0,5 min

Wspomnienia przedwojenne (nielegalne przekraczanie granicy polsko-radzieckiej; majątek Konarzewskich; słuchanie radia; propaganda komunistyczna) 001 ok. 1 min

Wspomnienie o książce „Kochanek wielkiej niedźwiedzicy” Sergiusza Piaseckiego 001 ok. 1,5 min

Kontrabanda i propaganda komunistyczna w regionie Wołmy i Iwieńca l. 30 001 ok. 3 min

Prześladowania sowieckie przed i w czasie wojny (losy księdza Chmielewskiego) 001 ok. 16 min

Wywózki na Sybir l. 40 001 ok. 31 min

Baon KOP „Iwieniec” 001 ok. 36 min

Wspomnienie o nauczycielu Zygmuncie Szachowiczu (nauka w Iwieńcu) 001 ok. 37,5 min

Wspomnienie o nauczycieli Z. Szachowiczu (wycieczka do garnizonu KOPu) 001 ok. 40 min

Uroczystości związane ze śmiercią J. Piłsudskiego 001 ok. 44 min. i 002 ok. 1 min

Wspomnienie o dzwonie poświęconego pamięci Józefa Piłsudskiego 002 ok. 1 min;

Wiersz 002 ok. 2 min

Uroczystości związane z poświęceniem dzwonu i losy jego oraz kościoła w Iwieńcu w czasie II wojny 002 ok. 3 min

Lata szkolne w Iwieńcu (koleżanki Żydówki) 002 ok. 16 min

Relacje polsko-żydowskie w Iwieńcu w l. 30. (sklepy) 002 ok. 19 min

Praca zawodowa i rzeczywistość czasów radzieckich 002 ok. 32,5 min

Atmosfera przedwojenna w Iwieńcu i pierwsze dni wojny 002 ok. 34,5 min

Okupacja sowiecka (żołnierze sowieccy, reforma szkolna) 002 ok. 40,5 min

Okupacja niemiecka – propaganda, roboty przymusowe 003 ok. 1 min

Losy Żydów iwienieckich (getto) 003 ok. 10 min

Powstanie zbrojne w Iwieńcu w 1943 003 ok. 24,5 min

Druga okupacja sowiecka 4 lipca 1944 i koniec wojny 003 ok. 38 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl