Urodziła się w 1929 roku w Tarnopolu w polskiej rodzinie, miała dwie siostry i trzech braci. W 1943 roku, w czasie bombardowania, zginęła jej matka. Ojciec ożenił się z miejscową Ukrainką. Elżbieta Iwanowa miała niepełne, podstawowe wykształcenie, przez cztery lata chodziła do polskiej szkoły w Tarnopolu. Czasy wojny, trudne warunki życia i brak wsparcia ze strony rodziny nie pozwoliły na dalszą naukę. Jako czternastolatka pracowała w fabryce z nakazu władz okupacyjnych. Od 1945 do 1953 roku pracowała na poczcie jako listonoszka. W 1947 roku wyszła za mąż za Rosjanina z Odessy, mieli dwóch synów. Przez całe swoje życie Elżbieta Iwanowa mieszkała w Tarnopolu, zawsze czuła się Polką i katoliczką, nigdy nie odwiedziła Polski.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1411
data nagrania: 26.08.2009
długość nagrania: 00:46:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Tarnopol (Ternopil)
autor nagrania: Wylegała Anna
Iwanowa Elżbieta
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1411_Iwanowa_Elzbieta_01
Pochodzenie rodziców, najwcześniejsze lata, dzieciństwo w Tarnopolu, rodzeństwo;

[00:05:00, 01]
Dom rodzinny; Tarnopol przed II wojną światową; życie religijne przed wojną; polska szkoła im. Elizy Orzeszkowej, I Komunia Święta;

[00:10:00, 01]
Żydzi w Tarnopolu przed wojną; praca fabryce wyrabiającej sznury; stosunki polsko-żydowskie przed wojną;

[00:15:00, 01]
Bombardowanie miasta podczas wojny, tragiczna śmierć matki w wyniku wybuchu bomby; okupacja niemiecka, eksterminacja ludności żydowskiej; powroty Polaków do Polski po wojnie;

[00:20:00, 01]
Poznanie męża Rosjanina; wychowywanie dzieci; życie religijne w Tarnopolu po wojnie;

[00:25:00, 01]
Chrzest dzieci; obchody świąt religijnych; początek II wojny światowej, okupacja sowiecka;

[00:30:00, 01]
Powstawanie kołchozów, głód; powroty do Polski;

[00:00:00] AHM_PnW_1411_Iwanowa_Elzbieta_02
Represje sowieckie, więzienia; działalność partyzantki ukraińskiej; poznanie męża;

[00:05:00, 02]
Zmiana nazwiska na polskie przez syna Elżbiety Iwanowej; działalność Polskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu;

[00:10:00, 02]
Sytuacja kościoła katolickiego współcześnie, uczestnictwo w mszach świętych.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl