Portret Piotr Rałowicz
Urodził się 29 czerwca 1930 w Konstantynowie na Białorusi. Rodzina miała gospodarstwo - 9 hektarów ziemi. Przed wojną nie uczęszczał do szkoły, był uczony pisania i czytania przez babcię. W czasie II wojny zginął ojciec Piotra Rałowicza, a dom i gospodarstwo rodzinne zostały zniszczone przez pożar. Po wojnie Piotr Rałowicz uczył się w technikum agronomicznym. W 1949 roku we wsi został zorganizowany kołchoz. Na przełomie lat 40. i 50. Piotr Rałowicz odbyła służbę wojskową. Stacjonował na północy kraju blisko Morza Barentsa. Po powrocie z wojska przez 36 lat pracował jako kierowca na różnych budowach. W 1990 roku poszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę jako znany specjalista „złota rączka” pomagał przy budowie kościoła, który został wcześniej (1962 rok) zniszczony przez Sowietów. Następnie z jego usług skorzystali też prawosławni w sąsiedniej miejscowości, którym pomógł wybudować cerkiew.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1402
data nagrania: 01.08.2009
długość nagrania: 01:31:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Koroby 2 (Karaby 2)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Rałowicz Piotr
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wychowanie przez babcię, kształcenie domowe, koligacje rodzinne, związki rodziny z Kościołem, śmierć ojca w czasie wojny, stare drzewo – dąb 001 od początku;

Kołchoz w okresie powojennym, wykształcenie – agronomia, budownictwo, elektryka, technikum, zaoczne kursy, praca przy budownictwie jako kierowca, emerytura od 1990 roku, budowa nowego kościoła w Konstantynowie poświęconego w 1995 roku, budowa cerkwi w nieodległej miejscowości, praca nad ikonostasem 001 ok. 5 min

Dom przedwojenny, chata, relacje rodzinne, szkoła mieszcząca się w domu, wioska, dużo książek i periodyków w domu rodzinnym, ukrycie książek i czasopism przez ojca, rola książek i prasy w życiu Piotra Rałowicza, nauka w domu a nie w publicznej szkole przez pierwsze kilka lat, uczenie pisania i czytania przez babcię 001 ok. 12 min

Życie małego chłopca, o szkole, ulubione przedmioty i zagadnienia, majsterkowanie i radio, słuchanie radia za okupacji niemieckiej, Niemcy w czasie okupacji, pożar domu wywołany piorunem 001 ok. 20 min

Katolicy a prawosławni w wiosce, historia okolicznych ziem od połowy XIX wieku, uwłaszczenie chłopów (1864), udział w nabożeństwach w kościele, przyswojenie sobie łaciny, księża w miejscowej parafii od XIX wieku, księża przed II wojną światową, historie z przeszłości parafii i okolicy – XIX i początek XX wieku, czytanie jako ulubiona czynność młodego Piotra Rałowicza 001 ok. 30 min

Rower w czasie wojny, Żydzi w Głębokiem, miasteczko Głębokie, wejście wojsk sowieckich w 1939 roku, szkoła w Korobach za okupacji niemieckiej 001 ok. 40 min

Wejście Niemców w 1941 roku, partyzanci i bandyci, pobicie ojca przez partyzantów-bandytów 002 od początku

Przejście frontu sowiecko-niemieckiego w 1941 roku, front w 1944 roku, czołgi samoloty walczących stron 002 ok. 8 min

Wydarzenia w momencie przejścia frontu w 1944 roku, zniszczona okolica, żołnierze proszący o jedzenie, losy ojca w czasie wojny, ojciec zabrany do wojska polskiego przy wojsku sowieckim, przyczyny niewyjechania do Polski w 1945 roku 002 ok. 15 min

Służba w wojsku sowieckim po drugiej wojnie, okoliczności służby, północ kraju, morze Barentsa 002 ok. 26 min

Kwestia wykształcenia, szkół, kursów, egzaminy, pobyt w wojsku, odpowiedzialna praca w magazynie wojskowym, wydawanie produktów, pozytywna ocena swojego pobytu w wojsku 002 ok. 31 min

Żona Polka, ślub w 1957 roku, podróżowanie po ZSRR od Chin po Ukrainę, historia zniszczenia kościoła w Konstantynowie w 1962 roku 002 ok. 35 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl