Portret Regina Antonowicz
Urodziła się 27 kwietnia 1927 we wsi Hołowczyce k. Kustownicy w Białoruskiej SRR. Ojciec był mechanikiem w młynie. Zmarł w 1935 roku na skutek choroby. Matka prowadziła gospodarstwo domowe. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do wsi Kustownica koło Mozyrza. Miała rodzeństwo, siostrę i brata, któremu  w czasie II wojny światowej udało się przedostać się do Warszawy (GG).
Po wojnie, Regina Antonowicz zamieszkała w Mozyrzu. Pracowała tam jako krawcowa w fabryce. Na początku lat 90. aktywnie włączyła się w akcję odzyskania kościoła dla społeczności katolickiej w Mozyrzu. W 1990 roku władze białoruskie przekazały barokowy kościół i klasztor cystersów - Vallis Umbrosa (Ciemna Dolina).

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1362
data nagrania: 19.07.2009
długość nagrania: 01:16:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mozyrz (Mazyr)
autor nagrania: Komperda Joanna
Antonowicz Regina
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1362_Antonowicz_Regina_01
Przedstawienie siebie i swojej rodziny; dzieciństwo (śmierć ojca przed 1935 rokiem, edukacja w szkole podstawowej, złe stosunki pomiędzy dziećmi polskimi i białoruskimi);

[00:05:00]
Okres wojny (wspólne spotkania z sąsiadami i modlitwy; wyjazd brata podczas okupacji niemieckiej do wujka mieszkającego w Polsce; wizyty Reginy Antonowicz w Polsce – odwiedziny brata oraz wuja;

[00:10:00]
Okupacja niemiecka (konfiskata zwierząt hodowlanych, przerwanie nauki w szkole); wzięcie ślubu po wyjeździe matki do Polski; wspomnienie o ojcu i korzyściach jego pracy w młynie;

[00:15:02]
Wspomnienia dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego (praca matki przy tym gospodarstwie); śmierć ojca i włączenie gospodarstwa do kołchozu;

[00:20:00]
Niechętne stosunki polsko-białoruskie; liczne wioski – skupiska polskie;

[00:25:00]
Kwestia małżeństw mieszanych w okresie wojny; zawarcie ślubu z Rosjaninem; wyjazd matki do Polski i niemożność powrotu w rodzinne strony;

[00:30:00]
Zamknięcie kościoła katolickiego we wsi (po wojnie) i przerobienie go na łaźnię;

[00:35:00]
Potajemne modlitwy i celebrowanie tradycji świątecznych w obawie przed sąsiadami;

[00:40:00]
Nakrycie mieszkańców wsi na potajemnych modlitwach w domu przez dwóch żołnierzy niemieckich i puszczenie ich wolno;

[00:45:00]
Wspomnienia dotyczące wybuchu wojny w 1941 roku (bieda i głód, strach przed działaniami wojennymi toczącymi się gdzieś niedaleko wioski); wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy Niemieckiej,

[00:50:11]
Przerwanie edukacji szkolnej; po wojnie rozpoczęcie pracy w szwalni jako krawcowa;

[00:00:00] AHM_PnW_1362_Antonowicz_Regina_02
Praca w fabryce (szwalni); początki samodzielnego życia po wojnie (praca za niską pensję, głód, bieda, ale i odczuwalna radość życia, chęć na zabawy, tańce);

[00:05:00]
Brak kościoła w Mozyrzu po wojnie (zniszczony budynek kościoła wykorzystywano do celów szkolnych); spotkanie z księdzem Władysławem Blinem;

[00:10:00]
Udział Reginy Antonowicz przy odbudowie kościoła w Mozyrzu;

[00:15:03]
Życie osobiste Renaty Antonowicz po wojnie (ślub cywilny);

[00:20:00]
Przywiązanie do języka polskiego (częste rozmowy z polskim księdzem jako ćwiczenie znajomości mówienia); wizyta w Polsce u rodziny.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl