Portret Kamila Parda
Urodziła się 27 września 1928 we wsi polskiej Dubnicka w obwodzie homelskim Białoruskiej SRR. Dziadkowie Kamili Pardy pochodzili z Polski i osiedli się na Polesiu na skutek kolonizacji. Majątek rodzinny uległ kolektywizacji na początku lat 30. XX w. Ojciec, który był leśnikiem, został zamordowany przez NKWD w 1937 roku w Mozyrzu (ciało zamurowano w podziemiach dzisiejszej cerkwi). Matka natomiast została zmuszona do pracy w kołchozie (1938 rok). Kamila Parda przed wojną ukończyła dwie klasy polskie i trzy klasy białoruskie, po wojnie przez długie lata pracowała w kołchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1361
data nagrania: 22.07.2009
długość nagrania: 01:18:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Lelczyce (Lelczycy)
autor nagrania: Komperda Joanna
Parda Kamila
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (kolonizacja dziadków, przybyłych z Polski na Polesie, historia ojca zamordowanego przez NKWD w 1937 roku, praca matki w kołchozie, utrata domu) 001 1 min

Okres wojenny (ucieczka przed Niemcami, działalność mężczyzn z rodziny w partyzantce – walki z Niemcami) 001 2 min

Okres powojenny (praca w kołchozie w roli siły pociągowej, edukacja) 001 7 min

Dziadkowie i rodzice (dziadkowie, praca ojca jako leśniczego, polowania, zajęcia matki na gospodarstwie i w kołchozie od 1938 roku, dom rodzinny) 001 15 min

Życie religijne i edukacja (kościół w Lelczycach, nabożeństwa pod krzyżem w czasie wojny, obchodzenie świąt, szkoła) 001 ok. 31 min

Represje (represje sowieckie na mieszkańcach, aresztowanie ojca) 001 42 min

II wojna światowa (własna opinia na temat sukcesu Niemców, walki między Niemcami a partyzantami, bombardowanie wiosek, zakończenie wojny - „oswobodzenie”, śmierć Stalina) 002 1 min

Życie prywatne i religijne (małżeństwo, chrzciny, śluby kościelne, ks. Zbigniew – proboszcz Lelczyc, język polski) 002 20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl