Portret Józefa Łasica
Urodziła się 18 kwietnia 1934 we wsi Korń, w wołyńskim rejonie Ukraińskiej SRR. Ojciec pracował jako kowal, matka zajmowała się domem. Ojciec zmarł na zapalenie płuc w 1938 lub 1939 roku. W okresie powojennym Józefa Łasica ukończyła dziewięć klas szkoły podstawowej, a następnie szkołę handlową w Mińsku (1954 rok). Następnie dostała nakaz pracy w Mozyrzu, gdzie zamieszkała na stałe i gdzie wyszła za mąż (1959). Jej syn zginął w trakcie służby wojskowej na Kaukazie w 1989 roku w wieku 20 lat.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1360
data nagrania: 21.07.2009
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mozyrz (Mazyr)
autor nagrania: Komperda Joanna
Łasica Józefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie prywatne (edukacja w szkole powszechnej i szkole handlowej, zamążpójście, śmierć syna na Kaukazie w czasie służby wojskowej) 001 1 min

Rodzina (praca ojca jako kowala, matka, rodzeństwo, śmierć ojca na zapalenie płuc) 001 2 min

Życie religijne (wieś katolicka polsko-białoruska, kościół, język, obyczaje polskie, życie religijne w Mozyrzu po 1991 roku, członkostwo w chórze kościelnym, święta, pieśni) 001 ok. 8 min

Okres wojenny (cukierki od żołnierzy niemieckich, blokady, partyzanci, zakończenie wojny) 001 22 min

Edukacja i zamążpójście (szkoła handlowa, zamążpójście w 1959 roku, śmierć syna na Kaukazie) 001 27 min

Życie po 1991 roku (otwarcie kościoła w Mozyrzu, chrzciny dzieci, święta, wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, prześladowania Polaków, ks. Józef – pierwszy proboszcz po 1991 roku, kwestie tożsamości narodowej) 001 35 min