Portret Irena Grzybowska
Urodziła się 17 września 1924 w Komajach, w powiecie święciańskim. Rodzice posiadali kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne. Ojciec pracował na roli, matka zajmowała się domem i dziećmi. Irena Grzybowska w 1931 roku rozpoczęła naukę w miejscowej szkole powszechnej i do wybuchu wojny skończyła 6 klas. Następnie kontynuowała naukę w szkole radzieckiej.  Całą wojnę spędziła wraz z rodziną w Komajach. Podczas okupacji niemieckiej uniknęła pracy przymusowej. Po wojnie pracowała razem z rodzicami na roli aż do początku lat 50. kiedy rozpoczęła pracę w kołchozie. Niedługo po wyjściu za mąż miała wypadek i od tamtego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Następnie pracowała w młynie i kilku innych zakładach w Komajach, prowadząc ich księgowość. Miała troje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1353
data nagrania: 30.06.2009
długość nagrania: 02:05:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Komaje (Kamai)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Grzybowska Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie przed wojną, wywózki na Syberię, łapanki na przymusowe roboty do Niemiec, wyjazdy do Polski po wojnie, kołchozy, partyzanci, pożary w Komajach w czasie wojny 001 od początku

Dom i życie przed wojną, dygresje o języku i polskości 001 46 min

Życie codzienne i stosunki narodowościowe przed wojną (Żydzi w Komajach, targi, sklepy, kolonie, szkoła, majątek pana Czechowicza) 002 od początku

Aresztowanie komajskiej młodzieży i proces 002 19 min

II wojna światowa (mobilizacja młodych Polaków, wejście Sowietów, szkoła radziecka, przyjście Niemców w 1941, Litwini w Komajach, zagłada Żydów komajskich) 003 od początku

Zniszczenie niemieckiego cmentarza w latach 90. 003 11 min

fragmenty nagrania