Portret Bernardyna Rodziewiczówna
Urodziła się 11 czerwca 1927 w Sadowszczyźnie (gm. Kobylniki, pow. Postawy, woj. wileńskie). Jej rodzicami byli Augustyn i Helena (z domu Krzyżyńska) Rodziewicz. Miała czworo rodzeństwa: Romana, Feliksa, Konstancję oraz Leokadię. W 1938 roku zmarł jej ojciec, w tym samym roku spłonął dom. W czasie wojny obaj bracia zostali powołani do wojska; po wojnie Roman osiadł w Kanadzie, Feliks wrócił do domu. Po zakończeniu wojny Bernardyna Rodziewiczówna pracowała w kołchozie, z którego później została wyrzucona z całą rodziną. Wyjechała do pracy na budowie do Mińska. Po prawie rocznym pobycie w Mińsku osiadła w Naroczy, gdzie pracowała w zakładzie rybnym. Wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1351
data nagrania: 30.06.2009
długość nagrania: 00:45:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Narocz (Naracz)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Rodziewiczówna Bernardyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (zaścianek Sadowszczyzna, praca na roli, szkoła, śmierć ojca) 001, ok. 1 min

Wojenne losy braci 001, ok. 2 min

Dom rodzinny (pożar domu, bardzo ciężka praca w gospodarstwie) 001, ok. 4 min

Kołchoz 001, ok. 5 min

Praca zawodowa (przy odbudowie Mińska, praca w „rybzawodzie” w Naroczy) 001, ok. 6 min

Życie codzienne (pochodzenie rodziców, gospodarstwo, zabawy, w domu mówili po białorusku, w szkole po polsku, sąsiedzi) 001, ok. 9 min

Życie religijne (kościół w Kobylniku, przed wojną chodzili na pielgrzymki do Miadzioła i do Wilna) 001, ok. 15 min

Sadowszczyzna (szkoła, sklepy, Żydzi, sklepy żydowskie, zabawy z innymi dziećmi) 001, ok. 17 min

Wojna (bracia zabrani do wojska, losy braci, życie codzienne w czasie wojny, Niemcy, partyzantka sowiecka, egzekucje) 001, ok. 23 min

Wejście Sowietów, wyjazdy do Polski 001, ok. 32 min

Kościół po wojnie 001, ok. 34 min

Życie po wojnie (kołchoz, presidatiel wygonił ich z kołchozu, rok pracy w Mińsku, prace na budowie) 001, ok. 36 min

Narocz (małżeństwo z wdowcem, praca w zakładzie rybnym podróże, pielgrzymki do Polski) 01, ok. 41 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl