Portret Leokadia Ohrymienko
Urodziła się 6 marca 1922 we wsi Ponikiew koło Pułtuska (woj. warszawskie). Jej rodzicami byli Stanisław Mikułan i Stanisława z domu Gałczyńska Mikułan. Miała czworo rodzeństwa: braci Piotra, Jana, Józefa, Kazimierza i siostrę Janinę. Rok po urodzeniu Leokadii rodzina przeprowadziła się na wschodnie obszary II RP. Ojciec został skierowany do utworzenia leśniczówki "Kordon", koło wsi Wyhołowicze, w gminie Krzywicze w województwie wileńskim. W 1934 roku, ojciec przeszedł na emeryturę (lub zrezygnował z pracy), zakupił ziemię w miasteczku Kurzeniec (gm. Kurzeniec, woj. wileńskie) i tu osiedlili się całą rodziną. Leokadia Ohrymienko ukończyła siedem klas szkoły powszechnej. W czasie okupacji sowieckiej wyszła za mąż za Władysława Ajbintera, który na skutek donosu został rozstrzelany przez Niemców. Powtórnie wyszła za mąż za Ukraińca. Rodzina Leokadii Ohrymienko wyjechała z Białorusi 15 lipca 1945. Ona wraz z mężem miała do nich dołączyć po sprzedaniu rodzinnego majątku. Jednak pozostali na Białorusi. Ukończyła kursy dla pielęgniarek i została w Naroczy główną pielęgniarką w sanatorium. Pracowała tam przez czterdzieści lat do 1991 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1350
data nagrania: 30.06.2009
długość nagrania: 02:03:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Narocz (Naracz)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Ohrymienko Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (praca ojca, przeprowadzka na Białoruś, budowa leśniczówki, budowa domu w Kurzeńcu, 7 klas szkoły powszechnej, Sowieci w 1939, okupacja niemiecka) 001, ok. 1 min

Życie po wojnie (wyjazd całej rodziny do Polski, dlaczego ona została na Białorusi, praca w sanatorium, warunki życia) 001, ok. 4 min

Czasy Łukaszenki (era dobrobytu, refleksja o poprawie warunków życia) 001, ok. 8 min

Rodzina (kim byli rodzice, skąd pochodzili, dlaczego rodzice przeprowadzili się na Białoruś, co mieli w gospodarstwie, leśniczówka) 001, ok. 19 min

Leśniczówka Kordon i Kurzeniec (jak wyglądała leśniczówka, zwierzęta, szkoła we wsi Wychołowicze, kto mieszał we wsi, kościół, szkoła w Kurzeńcu) 001, ok. 24 min

Wieś Wyhołwicze (jak wyglądała wieś i jej okolica, dwie rodziny polskie tam: Głęboccy i oni, stosunki z Białorusinami, praca ludzi w lesie, specjalizacja psów, telefon w leśniczówce) 001, ok. 33 min

Dom rodzinny (rodzeństwo, losy rodzeństwa, co jedli na co dzień, służąca) 001, ok. 36 min

Kurzeniec (jak się przeprowadzili z leśniczówki, co trzymali w gospodarstwie, co czwartek w Wilejce bazar, bardzo duże podatki, dużo pracy, próba wykopania studni, jak wyglądał Kurzeniec, chór w kościele, cerkiew) 001, ok. 43 min

Polscy osadnicy na koloniach, wywiezieni przez bolszewików, Piłsudski, wierszyk o Polsce, harcerstwo, ślub w 1940 002, ok. 7 min

Wojna (jak się wojna zaczęła, kary za posiadanie radia, chowanie radia w kamieniach i słuchanie w nocy, wywózki za Sowietów, strach przed wywózką, życie pod okupacją, duże podatki, śmierć ojca w 1937 roku, aresztowanie mamy za niepłacenie podatków, ślub w 1940 roku) 002, ok. 11 min

Okupacja niemiecka (zadenuncjowanie i rozstrzelanie pierwszego męża, partyzantka sowiecka) 002, ok. 20 min

Zakończenie wojny 002, ok. 33 min

Wyjazd rodziny do Polski (wizyty rozmówczyni w Polsce) 002, ok. 35 min

Drugi mąż (wesela, losy drugiego męża Ukraińca) 002, ok. 37 min

Praca zawodowa pielęgniarki (nauka zawodu, praca w Kurzeńcu, potem w Naroczy, otrzymanie pracy w Naroczy) 002, ok. 43 min

Sanatorium w Naroczy (kto się leczył w sanatorium, obowiązki starszej pielęgniarki, członkostwo w partii) 003, ok. 1 min

Praca męża 002, ok. 9 min

Życie w Naroczy (kościół, chrzest syna w Kurzeńcu, zaopatrzenie sanatorium) 003, ok. 13 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl