Portret Leokadia Łoś
Urodziła się 4 października 1935 roku w Dziarkowszczyźnie (z domu Ryżewska), kilkanaście kilometrów od Głębokiego, w województwie wileńskim. Ojciec Leokadii Łoś był organistą wykształconym w Wilnie. Matka zajmowała się domem i gospodarstwem. Leokadia Łoś miała pięcioro rodzeństwa. Rodzina mieszkała w organistówce, w której mieściła się również szkoła elementarna. W trakcie wojny dom rodzinny Leokadii Łoś został spalony przez Niemców. Leokadia Łoś do 1953 roku mieszkała w Dziarkowszczyźnie, gdzie ukończyła szkołę podstawową. Po wojnie przeprowadziła się do Głębokiego i rozpoczęła pracę na kolei, równolegle ucząc się w szkole wieczorowej. Potem zmieniła pracę i zatrudniła się w fabryce konserw. Pod koniec lat 80. podjęła pracę jako sekretarka w głębockiej parafii.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1338
data nagrania: 28.07.2009
długość nagrania: 01:44:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Głębokie (Hłybokaje)
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Łoś Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa w Dzierkowszczyźnie (losy ojca – organisty, nauka polskiego z katechizmu) 001 ok. 1 min

Życie codzienne po wojnie (praca w Głębokim w parafialnej kancelarii, życie religijne i osobiste) 001 ok 2 min

Przedwojenne życie w Dzierkowszczyznie (historia wsi i kościoła w Dzierkowszczyźnie, życie religijne, losy polskiego etnosu, historia kościoła w Dzierkowszczyźnie, samodzielna nauka języka polskiego) 001 ok 4 min

Historia rodziny (praca ojca w różnych parafiach, nauka fachu organisty, poznanie żony, rodzina mamy, choroba ojca i śmierć, praca mamy) 001 ok. 13 min

Praca ojca przed wojną (rozwożenie opłatków) 001 ok. 31 min

Życie codzienne (praca i nauka, tkanie, historia nadawania imion rodzeństwu pani Leokadii) 001 ok. 33 min

Wybuch wojny (pierwsza okupacja sowiecka, życie religijne) 002 ok. 1 min

Okupacja niemiecka (działania partyzantów, kradzieże, rekwizycje) 002 ok. 2 min

Okupacja niemiecka (uratowanie mieszkańców wioski przed rozstrzelaniem, kradzież niemieckich zapasów) 002 ok. 3 min

Okupacja niemiecka (pierwsze pojawienie się Niemców w wiosce, bicie mieszkańców wioski, ocalenie przed rozstrzelaniem) 002 ok. 8 min

Okupacja niemiecka (ofiarowanie kromki chleba dzieciom, przejazd kolumny wojsk przez wioskę) 002 ok. 13 min

Okupacja niemiecka (wycofywanie się niemieckich wojsk, zastrzelenie ostatnich niemieckich żołnierzy) 002 ok. 15 min

Okupacja niemiecka (działalność partyzantów i białoruskich band rozbójniczych, kradzieże, zabójstwa) 002 ok. 17 min

Wojna (życie religijne w trakcie niemieckiej i sowieckiej okupacji, podrzucanie broni księżom i aresztowania) 002 ok. 21 min

Życie powojenne (życie religijne, aresztowanie księdza Frąckiewicza i zsyłka na Syberię, powrót do Głębokiego) 002 ok. 24 min

Okres powojenny (repatriacja, przyczyny pozostania w ZSRR, odwiedziny rodziny w Polscy) 002 ok. 25 min

Życie codzienne po wojnie (praca na kolei, praca w fabryce mięsnej) 002 ok. 29 min

Życie codzienne po wojnie (głód w latach 50) 002 ok. 33 min

Życie rodzinne po wojnie (losy męża, służba wojskowa, praca w kołchozie) 003 ok. 1 min

Codzienność powojenna (represje sowieckie w związku z zadeklarowaniem polskiej przynależności narodowej) 003 ok. 2 min

Codzienność powojenna (nacjonalizacja, życie zawodowe męża, budowa domu) 003 ok. 5 min

Codzienność powojenna (życie religijne, historia parafii) 003 ok. 10 min

Codzienność powojenna (życie zawodowe, praca w charakterze sekretarki w kancelarii parafialnej, utrudnienia przy dawaniu chrztu) 003 ok. 12 min

Życie rodzinne 003 ok. 14 min

Codzienność powojenna (życie religijne parafii, prześladowania kościoła i wiernych) 003 ok. 20 min

Piosenki 003 ok. 23 min

Codzienność powojenna (życie zawodowe, praca w kancelarii parafialnej) 004 ok. 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl