Portret Wanda Aleksiejewa
Urodziła się 31 listopada 1931 w Komajach (powiat postawski, gmina Łuczaj, województwo wileńskie, II RP) w rodzinie Adama i Bronisławy Klipów. Przed wojną skończyła pierwszą klasę polskiej szkoły podstawowej. Okres II wojny światowej spędziła w swojej rodzinnej wsi. W 1947 roku ukończyła siedem klas szkoły podstawowej. W Grodnie kontynuowała naukę, kończąc kursy nauczycielskie. Następnie pracowała jako nauczycielka w Postawach i Bobrujsku, na emeryturę przeszła w 1964 roku. w 2001 roku przeprowadziła się do Mińska.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1333
data nagrania: 30.06.2009
długość nagrania: 01:05:51
kraj: Białoruś
miejscowość: Komaje (Kamai)
autor nagrania: Piłat Anna
Aleksiejewa Wanda
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1333_Aleksiejewa_Wanda_01
Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzice, szkoła podstawowa);

[00:05:03]
Praca nauczycielki w szkołach w Postawach i Bobrujsku; dalsze losy Wandy Aleksiejewny po przejściu na emeryturę (pomoc córce mieszkającej w Mińsku w opiece nad dzieckiem); losy jej dzieci; wrogi stosunek powojennych komunistów do ludności polskiej chodzącej do kościoła;

[00:10:00]
Wspomnienia z polskiej szkoły (szkoła i pierwsi nauczyciele); życie religijne we współczesnym Mińsku;

[00:15:17]
Opis przedwojennego miasteczka Komaje; wspomnienia z dzieciństwa (ulubione potrawy gotowane przez mamę, kąpiel w jeziorze, pomoc przy gospodarstwie);

[00:20:05]
Dzieciństwo Wandy Aleksiejewy w Komajach;

[00:25:05]
Problemy z uznaniem narodowości polskiej przez władze na Białorusi;

[00:30:06]
Żydzi w Komajach (rodziny, życie codzienne); sytuacja ludności żydowskiej podczas okupacji niemieckiej;

[00:00:00] AHM_PnW_1333_Aleksiejewa_Wanda_02
Ludność żydowska w Komajach; o rodzinach tatarskich mieszkających na wsi przed wojną;

[00:05:00]
Zabawy we wsi przed wojną (tańce, śpiewy, wesela); udział w procesjach kościelnych i przygotowania do nich;

[00:10:06]
Życie codzienne rodziny Wandy Aleksiejewy (praca w polu, przy gospodarstwie, pomoc dzieci przy codziennych obowiązkach);

[00:15:11]
Przywiązanie do języka polskiego (próby czytania katolickich czasopism, chodzenie do kościoła na msze prowadzone w języku polskim); wspomnienie wycieczki do Paryża;

[00:20:00]
Opis majątku rodzinnego Zygmunta Czechowicza herbu Ostoja w Surwiliszkach koło Komaj;

[00:25:04]
Opis majątku w Karolinowie, należącego do rodziny Sulistrowskich;

[00:30:02]
Ciąg dalszy wspomnień dotyczących obu powyższych majątków.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl