Portret Adam Orliński
Urodził się w 1926 roku w Baranowiczach. Ojciec miał na imię Zygmunt, matka - Maria. Rodziców nie znał, wychował się w ochronce, w której mieszkał do 1939 roku. Chodził tam do szkoły, skończył pięć klas. Po 1939 roku nie miał stałego miejsca zamieszkania. W 1943 roku został zmobilizowany do sowieckiego wojska, w 1945 roku udało mu się przenieść do wojska polskiego. Ranny w ramię został zdemobilizowany z wojska i w 1946 roku wrócił do Baranowicz. Podjął dalszą naukę, skończył dziesięć klas, potem kształcił się dalej. Pracował jako nauczyciel matematyki w Baranowiczach. Miał dwoje dzieci: syna Edwarda i córkę Paulinę. Zamieszkał w Mozyrzu razem z córką i jej rodziną. Należał do Związku Polaków oraz zespołu Mozyrzanka. Razem z zespołem był kilkakrotnie w Polsce.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1320
data nagrania: 21.07.2009
długość nagrania: 00:55:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mozyrz (Mazyr)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Orliński Adam
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo spędzone w ochronce w Baranowiczach 001 ok. 0:20 min

Modlitwy, których Adam Orliński nauczył się w polskiej ochronce 001 ok. 5 min

Wybuch wojny 001 ok. 8 min

Zmobilizowanie do wojska 001 ok. 9 min

Ochronka sowiecka 001 ok. 11 min

Wojsko polskie 001 ok. 14 min

Wspomnienie Warszawy w 1945 r. 002 ok.1 min

Porównanie wojska sowieckiego i polskiego 002 ok. 1 min

Kontuzja ramienia i ręki 002 ok. 3 min

Zdemobilizowanie i powrót do Baranowicz, pomoc z ochronki 002 ok. 5 min

Dalsza nauka i podjęcie pracy nauczyciela 002 ok. 10 min

Żona i dzieci, śmierć syna 002 ok. 18 min

Związek Polaków i zespół muzyczny Mozyrzanka, wyjazdy do Polski 002 ok. 20 min

Piosenki 002 ok. 21 min

Remont kościoła w Mozyrzu 002 ok. 33 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl