Portret Halina Rudowicz-Ałancjewa
 Urodziła się w 1930 roku, jako jedno z trojga dzieci Zofii i Aleksandra Rudowicz. Rodzice pracowali na roli. Całą wojnę spędziła w Iwieńcu. Po wojnie Rudowiczom nie udało się wyjechać do Polski. Halina Rudowicz w 1946 roku wyszła za mąż za rosyjskiego oficera Nikołaja Ałanciewa. Mieli dwójkę dzieci. Od czasu, kiedy mąż Haliny Rudowicz podupadł na zdrowiu, kobieta rozpoczęła pracę w pobliskiej przychodni, gdzie pracowała przez 35 lat aż do emerytury. Należała również do iwienieckiego chóru „Kresowiana”.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1295
data nagrania: 19.06.2009
długość nagrania: 01:44:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Rudowicz-Ałanciewa Halina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro 001 0:01-018 min

Kresy przed 1939 r. (nauka języka polskiego, chodzenie do szkoły, struktura narodowościowa w Iwieńcu) 001 0:19-3:17 min

Okupacja sowiecka (wkroczenie armii sowieckiej, żarty z ideologii bolszewickiej, sądy bolszewików, wywózki na Syberię) 001 3:18-9:07 min

Okupacja niemiecka, grabienie domów przez niemiecką policję 001 9:08-13:23 min

Rabowanie domów polskich przez partyzantów, pomoc rosyjskim partyzantom, donos na rodzinę Rudowiczów do Niemców, przeprowadzka do garnizonu niemieckiego 001 13:23-16:22 min

Powstanie w Iwieńcu w 1943 r., zdrada Rosjan, sprzymierzenie się rosyjskich partyzantów z Niemcami 001 16:23-18:40 min

Udział iwienieckich chłopców w powstaniu warszawskim 001 18:40-19:50 min

Okupacja niemiecka 001 19:50-20:20 min

Holokaust 001 001 20:20-21:23 min

Wzajemne stosunki ludności, zamieszkującej Kresy. Porównanie stanu obecnego z przedwojennym. Koligacje rodzinne Rudowiczów. 001 21:24-25:20 min

Struktura narodowościowa zamieszkująca Iwieniec przed wojną oraz obecnie, krytyka obecnej sytuacji na Białorusi 001 25:21-30:35 min

Życie codzienne podczas II wojny światowej, warunki żywieniowe 001 30:36-32:50 min

Kultura polska, wolność w czasach wolnej Polski 001 32:51-35:12 min

Przymusowy chrzest prawosławny za czasów caratu 001 35:13-37:45 min

Opowieść o rodzinie Rudowicz 001 37:45-41:04 min

Ubiory za czasów wolnej Polski 001 41:05-41:05 min

Pierwsza Komunia Św. 001 41:06-43:19 min

Nauka w szkole w Iwieńcu po wojnie 001 43:20-46:45 min

Refleksja o języku białoruskim 002 00:01-00:48 min

Okupacja sowiecka, wywózki na Sybir 002 00:49-2:55 min

Stosunki polsko- żydowskie, Holokaust 002 2:56-7:05 min

Drugie wejście sowietów, codzienność powojenna 002 7:06-8:26 min

Ślub, wyjście za mąż za sowieckiego oficera, codzienność powojenna, rodzina 002 8:27-18:03 min

Opowieść o rodzicach Haliny Rudowicz 002 18:04-18:59 min

Dziecięce zabawy w II RP 002 19:00-20:45 min

Codzienność powojenna, prześladowania polskości 002 20:46-24:08 min

Tajny chrzest dzieci Ałanciewów 002 24:09-26:32 min

Warunki mieszkaniowe na Białorusi od II RP do współczesności 002 26:33-28:08 min

Wydanie Niemcom rodziny Rudowiczów, ukrywającej polskich oficerów 003 00:01-3:00 min

Palenie domów iwienieckich przez Niemców, próba spalenia ludności iwienieckiej za udział w powstaniu 003 3:01-7:10 min

Ukrywanie się w lesie w obawie przed Niemcami, powstanie przeciwko Niemcom w Iwieńcu, powrót do domu 003 7:11-12:23 min

Udział iwienieckich chłopców w powstaniu warszawskim 003 12:24-12:45 min

Partyzanci 003 12:46-13:30 min

Koniec okupacji niemieckiej 003 13:31-15:18 min

Niszczenie kościołów za sowietów, synagogi żydowskie, religia mojżeszowa 003 15:19- 18:58 min

Opowieść o Czechu – szefie niemieckiej policji 003 18:59-19:40 min

Wywożenie przez Niemców na roboty przymusowe 003 19:41-20:38 min

Opowieść o dziadkach, koligacje rodzinne 003 20:39-26:52 min

Przymusowy udział w chórze za czasów sowieckich 003 26:53-29:13 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl