Urodziła się w 1928 roku w okolicach Zaleszczyk. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Była jedynaczką. Przed wojną ukończyła 5 klas szkoły powszechnej. Po wojnie pracowała w kołchozie, wyszła za mąż, miała czwórkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1260
data nagrania: 10.09.2009
długość nagrania: 00:54:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Hewek Bronisława

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl