Urodziła się 30 września 1927 w majątku Montwiłany koło Kiejdan (Kowieńszczyzna, Litwa). Z domu Klimańska. Była jedynym dzieckiem Polki, Marii z domu Wędziagolskiej, i Litwina, Adolfa Klimańskiego. We wsi Nowotrzeby ukończyła cztery klasy litewskiej szkoły powszechnej. Następnie, po skończonych kolejnych dwóch latach szkoły powszechnej w Kiejdanach, rozpoczęła naukę w kiejdańskim gimnazjum. Jej edukację przerwał wybuch wojny. Okres okupacji, zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej, spędziła w rodzinnym majątku. Podczas rodzinnej wizyty w Kiejdanach była świadkiem egzekucji Żydów. Po ponownym wkroczeniu Sowietów na Litwę w 1944 roku rodzina poinformowana przez dawną służącą o niebezpieczeństwie wywózki na wschód opuściła majątek i uciekła na Żmudź. Jednak również tam spotkały ich represje: Regina Klimańska została wyrzucona z pracy, a rodzina z zajmowanego mieszkania. Represje ustały w 1951 roku po wyjściu Reginy Klimańskiej za mąż za Litwina i zmianie nazwiska na Gutauskienė. Ukończyła zaoczne studia ekonomiczne w Wilnie. Do emerytury pracowała jako starsza inżynier ekonomistka. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1224
data nagrania: 19.07.2008
długość nagrania: 02:36:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kiejdany (Kėdainiai)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Gutauskiene Regina
Narracja:

Życie Polaków na terytorium Litwy kowieńskiej, które zostało po I wojnie wcielone do Związku Radzieckiego. Dzieciństwo w dworku w majątku Montwiłany, życie codzienne szlachty zaściankowej, kontakty sąsiedzkie z rodziną Czesława Miłosza (ze strony matki), nauka w litewskiej szkole; wybuch II wojny, kolejne okupacje, utrata domu i majątku, prześladowania z powodu przynależności klasowej, warunki życia w powojennej republice sowieckiej. Mniejszość polska w Kiejdanach w czasach sowieckich i współcześnie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl