Urodziła się 16 sierpnia 1933  w miejscowości Słobódka Leśna w rejonie berdyczowskim. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Matka była z pochodzenia Polką, ojciec był Ukraińcem. Do szkoły poszła po wojnie - 7 klasę ukończyła w 1951 roku. Następnie kontynuowała naukę w technikum pedagogicznym. Po studiach we Lwowie wyjechała do Doroszewa i rozpoczęła pracę w miejscowej bibliotece. W 1960 roku wyszła za mąż. Urodziła dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1169
data nagrania: 17.10.2008
długość nagrania: 02:50:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Żółkiew (Żowkwa)
autor nagrania: Wylegała Anna
Fiszer Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1169_Fiszer_Jadwiga
Rodzina: pochodzenie rodziców, rodzeństwo; edukacja szkolna;

[00:05:00, 01]
Ślub w ’60 roku; praca w bibliotece; pogrzeb matki;

[00:10:00, 01]
Mordowanie Polaków przez UPA;

[00:15:00, 01]
Refleksje na temat historii Polski i Rosji; podróż do Krasnojarska;

[00:20:00, 01]
Podróż w teściową do Polski; anegdota z przejazdu przez granicę;

[00:25:00, 01]
Ukrywanie przez matkę Jadwigi Fiszer jeńców wojennych i Żydów; wizyta partyzanta w domu;
[00:00:00] AHM_PnW_Fiszer_Jadwiga_02
Czasy szkolne, relacje między uczennicami różnych narodowości;

[00:05:00, 02]
Słobódka Leśna – rodzinna wieś przed wojną;

[00:10:00, 02]
Żydzi w Berdyczowie, stosunki polsko-ukraińskie przed wojną; życie religijne, kościół w Berdyczowie, obchody świąt katolickich; zamknięcie kościoła w Berdyczowie w czasie okupacji sowieckiej;

[00:15:00, 02]
Losy dziadka; kolektywizacja, organizowanie kołchozów;

[00:20:00, 02]
Sowiecki terror: aresztowanie dziadka i ojca Jadwigi Fiszer w 1936 roku;

[00:25:00, 02]
Tożsamość narodowa, stosunek do polskości; relacje z Ukraińcami; codzienność szkolna;

[00:30:00, 02]
Wyjazd rodziny męża Jadwigi Fiszer do Polski po 1945 roku; wspomnienia z początku wojny; wkroczenie Niemców, okupacja niemiecka, eksterminacja ludności żydowskiej;

[00:35:00, 02]
Okupacja niemiecka: prześladowania, wywózki na roboty przymusowe do III Rzeszy;

[00:40:00, 02]
Getto w Berdyczowie; ukrywanie Żydów; początek wojny i zaginięcie ojca Jadwigi Fiszer; życie codzienne podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej;

[00:45:00, 02]
Wyzwolenie Berdyczowa przez wojska sowieckie; codzienność wojenna, anegdoty;

[00:50:00, 02]
Stosunek ludności lokalnej do Stalina, reakcje na jego śmierć;

[00:55:00, 02]
Różnice między mieszkańcami Ukrainy Wschodniej i Zachodniej;

[00:00:00] AHM_PnW_1169_Fiszer_Jadwiga_03
Wyjazd do Doroszewa, kierowanie biblioteką, ukrywanie polskiego pochodzenia; kłopoty z nauczycielką w szkole;

[00:05:00, 03]
Studia we Lwowie; skierowanie do pracy w Doroszewie, kierowanie biblioteką; wizyta w Warszawie;

[00:10:00, 03]
Wyjazdy służbowe po ZSRR w latach 60. i 70.: Leningrad, Moskwa, Kijów, Sewastopol, Stalingrad;

[00:15:00, 03]
Przyjazd do Żółkwi, życie codzienne;

[00:20:00, 03]
Polacy w Żółkwi; sytuacja w Żółkwi po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości;

[00:25:00, 03]
Tożsamość narodowa; władza sowiecka a Ukraińcy ze Wschodu i Zachodu;

[00:30:00, 03]
Niemieckie pochodzenie męża Jadwigi Fiszer, wstąpienie pod zmienionym nazwiskiem (Rudolf Rybakowski) do armii polskiej i walka w powstaniu warszawskim;

[00:35:00, 03]
Udział teścia Jadwigi Fiszer w powstaniu warszawskim;

[00:00:00] AHM_PnW_1169_Fiszer_Jadwiga_04
Okoliczności poznania męża przez Jadwigę Fiszer; przeprowadzka z Berdyczowa do Żółkwi, trudności z zaaklimatyzowaniem się w nowym miejscu;
[00:05:00, 04]
Sytuacja kościoła katolickiego w Żółkwi; kurs języka polskiego na emeryturze;

[00:10:00, 04]
Kościół greckokatolicki w Żółkwi;

[00:15:00, 04]
Życie religijne po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę;

[00:20:00, 04]
Religijność w rodzinie Jadwigi Fiszer;

[00:25:00, 04]
Potajemny chrzest córki Jadwigi Fiszer w domu popa; społeczność żydowska po wojnie w Żółkwi; zniszczenie cmentarza żydowskiego;

[00:30:00, 04]
Ludność żydowska w Żółkwi po wojnie; wycieczki Żydów z Izraela;

[00:35:00, 04]
Działania na rzecz odremontowania synagogi w Żółkwi.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl