Portret Wanda Ławrynowicz
Urodziła 4 grudnia 1924 we wsi Ażyliszki, parafia Urbany (było w niej dziewięć domów) w okolicach Brasławia (obecnie Białoruś). Ojciec – Konstanty Hrapan (syn Karola) i matka – Józefa (córka Adama) mieli 3-hektarowe gospodarstwo. Wanda Ławrynowicz miała czworo rodzeństwa: Walę (ur. 1916), Włodzimierza (ur. 1918), Jadwigę (ur. 1920) i Stanisława (ur. 1923). W wieku sześciu lat straciła matkę, która zmarła na obustronne zapalenie płuc. Wanda Ławrynowicz uczyła się w polskiej szkole podstawowej we wsi Boruny. Skończyła cztery klasy (po wojnie krótko chodziła na wieczorowe kursy). Gdy kończyła się okupacja niemiecka, podczas przejścia frontu cała wieś została spalona, w tym również dom rodzinny Wandy Ławrynowicz. Po II wojnie gospodarstwo zostało włączone do kołchozu. Po ślubie zamieszkała we wsi Boruny. Wanda Ławrynowicz pracowała w sklepie. Do Dyneburga przeniosła się, ponieważ tam leczony był jej mąż. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1158
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 01:22:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Ławrynowicz Wanda
Streszczenie relacji

Życie codzienne przed wojną w okolicach Brasławia (obecnie Białoruś); śmierć matki i dzieciństwo; II wojna na Brasławszczyźnie; powojenne prześladowania religijne.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl