Portret Alfons Pawłowicz
Urodził się 1 marca 1932 roku w Dyneburgu. Ojciec – Julian (syn Antoniego, urodzony w 1878 roku) pracował na kolei, mama – Helena z domu Lipińska (ur. 1891 roku). Rodzice pochowani są na katolickim cmentarzu w Dyneburgu. Miał dwóch starszych braci: Leona urodzonego w 1911 roku i Wiktora z 1913 roku oraz dwie starsze siostry Walerię z 1919 roku, Lucynę z 1922 roku. Był najmłodszy z rodzeństwa. Uczył się w polskiej szkole w Dyneburgu. Pracował na kolei. Należał do organizacji dywersyjnej „Wachlarz”, brał udział w akcjach sabotażu. Ożenił się z Reginą, koleżanką z klasy, gdy miał 19 lat. W 1951 roku został powołany do wojska, przez 3 lata służył na północnym Kaukazie i skończył tam szkołę młodszych oficerów. Po powrocie z wojska przez 11 lat zawodowo zajmował się sportem. Współpracował z Polskim Związkiem Motorowym, działał przy budowie stadionu „Lokomotywa” w Dyneburgu. Potem pracował ponownie na kolei, aż do emerytury w 1992 roku. Kilka miesięcy później zmarła jego żona. Miał troje dzieci. Należał do chóru muzycznego. Był związany z działalnością „Promienia” przy Domu Polskim w Dyneburgu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1157
data nagrania: 24.06.2008
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Pawłowicz Alfons
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, rodzina 001 ok. 00:20 min

Szkoła, wejście Sowietów, wycinanie gwiazd ze świętych obrazów, które wisiały w szkole 001 ok. 4 min

Wejście Sowietów 001 ok. 6 min

Wywózki podczas okupacji sowieckiej 001 ok. 7 min

Wybuch wojny 001 ok. 10 min

Sabotaż podczas okupacji niemieckiej 001 ok. 15 min

Bombardowania sowieckie Dyneburga podczas niemieckiej okupacji 001 ok. 17 min

Szkoła polska po zakończeniu wojny 001 ok. 19 min

Wspólne zabawy i kontakty między dziećmi polskimi, żydowskimi i rosyjskimi, znajomość kilku języków 002 00:19 min

Utworzenie getta, rozstrzelanie Żydów 002 ok. 1 min

Życie Polaków na Łotwie, prześladowania Polaków 002 ok. 4 min

Szkoła polska przed wojną, lekcje religii 002 ok. 6 min

Szkoła polska działająca po zakończeniu wojny do 1948 roku 002 ok. 10 min

Chrzczenie dzieci, praktyki religijne 002 ok. 14 min

Działalność brata w organizacji dywersyjnej „Wachlarz”, kontakty z bratem po wojnie 002 ok. 14 min

Problemy Polaków żyjących poza Polską: na Łotwie, w Ameryce, w Anglii; kwestie języka; działalność „Promienia” w Dyneburgu 002 ok. 22 min

Odznaczenie krzyżem AK, wypłaty z Polski dla kombatantów, emerytura łotewska 002 ok. 29 min

Wizyta u syna w USA, refleksje na temat zmian na świecie 002 ok. 36 min

Podsumowanie życia 002 ok. 43 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl