Portret Iwan Pawłowski
Urodził się 8 grudnia 1931 na Ukrainie (obwód Żytomierski). W 1936 roku został wraz z rodziną przesiedlony do wsi Kalinowka w Kazachstanie. Jego ojciec pracował w kołchozie jako kombajnista, następnie jako młynarz. W 1944 roku ojciec Iwana Pawłowskiego został zabrany na front, trzy miesiące później zmarła matka.  Iwanem Pawłowskim i jego rodzeństwem zaopiekowała się babcia. Iwan Pawłowski skończył 7 lat szkoły podstawowej w Czkałowie, przez rok uczył się na węglarza. Po roku w związku ze złym stanem zdrowia wrócił do Kalinowki, gdzie zaczął pracować jako kierowca w kołchozie. Do przejścia na emeryturę rozwoził w Kalinowce chleb. Dwaj synowie Iwana Pawłowskiego zamieszkali w Ukrainie, jeden w Polsce. Iwan Pawłowski zdecydował się na pozostanie w Kalinowce.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1078
data nagrania: 24.07.2008
długość nagrania: 00:56:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Kalinowka
autor nagrania: Kazimierczuk Sergiusz
Pawłowski Iwan
Streszczenie relacji z minutnikiem

Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku (opowieść o rodzinie, życie codzienne w Kazachstanie, warunki życia pod komendaturą, stosunki z Kazachami, Niemcami) 001 od początku

Codzienność powojenna (warunki życia po II wojnie światowej, praca na węglarni, praca w kołchozie na rozwózce chleba, opowieść o rodzinie, próby repatriacji na Ukrainę lub do Polski, zakończenie II wojny światowej) 001 17 min

Życie religijne (obrzędy religijne, obchodzenie świąt) 002 6 min

Polacy w Kazachstanie (rodziny Polaków i Niemców w Kazachstanie, życie codzienne po śmierci Stalina, warunki życia pod komendaturą,) 002 12 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl