Portret Irena Prychodźko
Urodziła się 1 sierpnia 1928 we wsi Rodkiewicze pod Baranowiczami. Była jedynaczką. Ukończyła trzy klasy w szkole polskiej oraz cztery w szkole rosyjskiej. Rodzice Maciej Rybałtowski oraz Anna z domu Rodobolska prowadzili 7 hektarowe gospodarstwo. Irena Prychodźko pracowała, obsługując kasę najpierw w salonie fryzjerskim, a później w pracowni krawieckiej. Wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1061
data nagrania: 08.07.2008
długość nagrania: 01:57:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Prychodźko Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa 001 0:19 min

Zmiana sytuacji po 1939 roku, praca w kołchozie 001 ok. 1 min

Udział ojca w Legionach, później w niewoli niemieckiej 001 ok. 2 min

Opis wsi Rodkiewicze przed wojną 001 ok. 3 min

Opis polskiej szkoły 001 ok. 4 min

Tworzenie kołchozów 001 ok. 5 min

Opis gospodarstwa 001 ok. 6 min

Bieda po wcieleniu do kołchozu 001 ok. 6 min

Nocne napady partyzantów 001 ok. 7 min

Opis domu i szkoły 001 ok. 10 min

Wspomnienie o pierwszej nauczycielce Jadwidze Okuniewskiej i rodzinnej wsi 001 ok. 15 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl