Urodziła się w 1929 roku w Czortkowie. Jej ojciec był urzędnikiem państwowym. W 1931 roku rodzina przeniosła się do Zaleszczyk, gdzie ojciec otrzymał pracę. W 1945 roku wraz z rodziną repatriowała się z Zaleszczyk do Polski w okolice Głogowa. Wyszła za mąż. Pracowała w gminie wiejskiej. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1048
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Podolińska-Wójt Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1048_Podolinska_Wojt_Maria_01
Opowieść o ojcu - urzędnik państwowy, weteran I wojny światowej; banderowcy; strach przed banderowcami i napady na Polaków;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia związane z Sowietami; repatriacja do Polski w 1945 roku - opis podróży; rodziny jadące pociągiem z Zaleszczyk;

[00:10:00, 01]
Życie codzienne w powojennej Polsce; decyzja o wyjściu za mąż;

[00:15:00, 01]
Praca zawodowa;

[00:25:00, 01]
Przyjazdy do Zaleszczyk;

[00:00:00] AHM_PnW_1048_ Podolinska_Wojt_Maria_02
Wspomnienia z przedwojennych Zaleszczyk; rozpoczęcie nauki w szkole przed wojną;

[00:05:00, 02]
Praca zawodowa ojca; okres okupacji; pensjonaty w Zaleszczykach i przyjazdy letników;

[00:10:00, 02]
Wakacyjne wyjazdy; spędzanie wolnego czasu w dzieciństwie;

[00:15:00, 02]
Granica Rumunią;

[00:00:00] AHM_PnW_Podolinska_Wojt_Maria_1048_03
Letnicy przyjeżdżający do Zaleszczyk;

[00:05:00, 03]
Refleksja na temat życia przed wojną;

[00:10:00, 03]
Mieszkańcy Zaleszczyk przed wojną.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl