Urodziła się 1 maja 1934 w Zaleszczykach. Ojciec był Ukraińcem, matka Polką (z domu Buczkowska). Elżbieta Onufryk była najmłodsza spośród pięciorga rodzeństwa. Przed wojną rodzina mieszkała nad Dniestrem na przedmieściach Zaleszczyk. Ojciec był szewcem, został aresztowany po nastaniu pierwszej okupacji sowieckiej. Dwaj najstarsi, przyrodni bracia uciekli w 1939 roku z Zaleszczyk przed wkroczeniem wojsk sowieckich i wstąpili do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a po wojnie pozostali na emigracji. Mama w czasie okupacji niemieckiej pracowała najemnie, sprzątała w domach, była gospodynią, kucharką u bogatszych gospodarzy. Także Elżbieta Onufryk pracowała najemnie u bogatszych gospodarzy w mieście. Po wojnie skończyła siedem klas szkoły podstawowej. W latach 40. dom rodzinny został zniszczony podczas powodzi, rodzina przeprowadziła się do miasta, do stryja Elżbiety Onufryk. Po ukończeniu szkoły Elżbieta Onufryk przez 35 lat pracowała w sanatorium, pomagała pielęgniarkom, opiekowała się chorymi. W latach 50. wyszła za mąż, urodziła czworo dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1047
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Onufryk Elżbieta
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia o swoim zmarłym mężu, wspomnienia o dzieciach – 001, ok. 1 min

Opowieść o chorobie i śmieci syna, który zmarł w wieku 9 lat – 001, ok. 3 min

Dzieci, córka, która pracuje we Włoszech – 001, ok. 6 min

Dom rodzinny, matka, rodzeństwo, rodzinne niewielkie gospodarstwo – 001 ok. 7 min

Kościół katolicki, religijność, wspomnienie o księdzu Urbańskim, powojennym proboszczu w Zaleszczykach, nauka modlitwy – 001, ok. 10 min

Wspomnienie o przedwojennych Zaleszczykach – 001, ok. 12 min

Pierwsza komunia święta – 001 ok. 14 min

Wspomnienie domu rodzinnego; rodzeństwo – 001 ok. 15 min

Wylewy Dniestru, powódź w Zaleszczykach w latach 40. – 001 ok. 18 min

Okupacja niemiecka, nadejście frontu w 1944 roku – 001, ok. 21 min

Wspomnienie o szkole podstawowej, wierszyki z dzieciństwa – 001, ok. 23 min

Okupacja niemiecka, wymordowanie żydów z Zaleszczyk – 001, ok. 26 min

Wspomnienia przedwojenne, dzieciństwo – 001 ok. 28 min

Szkoła przedwojenna i w czasie okupacji niemieckiej, praca matki u bogatych gospodarzy, święta przed wojną – 001, ok. 32 min

Przejście frontu w 1944 roku, bombardowania, ostrzeliwanie miasta przez walczące strony –002, ok. 1 min

Praca przymusowa jednego z braci w Niemczech w czasie okupacji; nie powrócił on do domu, rodzina nie posiada o nim żadnej informacji – 002, ok. 2 min

Refleksje na temat ukraińskie zbrodni na Polakach w czasie wojny – 002, ok. 4 min

Kościół katolicki w czasie Związku Sowieckiego, nabożeństwa w kościele w Zaleszczykach, odpust w okolicznej wsi (w Kicmaniu), odbudowa kościoła w latach 90.; zaleszczyccy proboszczowie; księża z okolicznych parafii – 002, ok. 5 min

Wspomnienia o pierwszych latach powojennych, praca najemna mamy, szkoła podstawowa, w której uczyła się pani Elżbieta; praca zawodowa w sanatorium – 002, ok. 7 min

Zaleszczyki po wojnie, nowi mieszkańcy, wyjazd Polaków – 002, ok. 12 min

Opowieść o bogatym stryju, Makowieckim, który był właścicielem domu, w którym Elżbieta Onufryk teraz mieszka; remont domu – 002, ok. 13 min

Żydzi w Zaleszczykach przed wojną – 002, ok. 15 min

Kościół z Zaleszczykach zamknięty przez Sowietów; nabożeństwa w cerkwi, potajemne udzielanie sakramentów – 002, ok. 17 min

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa w Zaleszczykach – 002, ok. 19 min

Odbudowa kościoła w Zaleszczykach, prace przy renowacji, otwarcie kościoła, pierwszy proboszcz w latach 90. – 002, ok. 24 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl