Portret Eleonora Vidina
Urodziła się 6 listopada 1924 w Krasławiu (Łotwa) w polskiej rodzinie Fryderyka Karo i Stefanii z domu Kaszkur. W jej żyłach płynie także krew niemiecka. Przed wojną Eleonora Vidina ukończyła polską szkołę powszechną. Edukację na poziomie gimnazjalnym przerwał wybuch wojny. Szkołę udało się jej zakończyć w drugiej połowie lat 40. Po wojnie Eleonora Vidina pracowała w Rydze i okolicach, m.in. jako radiotechnik, sekretarka, pielęgniarka i opiekunka.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1031
data nagrania: 10.08.2008
długość nagrania: 01:36:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Vidina Eleonora
Streszczenie relacji z minutnikiem

Urodzenie i pochodzenie. 001 ok. 1 min

Nieprzyjęcie do polskiego gimnazjum z powodu nazwiska. 001 ok. 3,5. min

Wysyłanie polskich dzieci na dwa lata na wieś (państwowa inicjatywa Łotwy przed wojną). 001 ok. 5,5. min

Lęk przed wywiezieniem na roboty do Niemiec podczas wojny. 001 ok. 8. min

Pierwszy dzień wojny. 001 ok. 8,5. min

Niemiecki sztab wojskowy w domu dziadka. 014 ok. 10. min

Polacy internowani na Łotwie w 1939 roku. 001 ok. 13. min

Brat p. Vidiņa zabrany do przymusowej pracy na rzecz Niemców; brak wieści o losach brata. 001 ok. 16. min

Odejście Niemców z Rygi. 001 ok. 18,5. min

Pierwszy dzień wojny w Polsce. 001 ok. 21,5. min

Szkoła podczas okupacji niemieckiej w Rydze. 001 ok. 24,5. min

Pierwsze wejście Sowietów na Łotwę; porównanie ich z Niemcami. 002 ok. 1. min

Lęk przed obydwoma okupantami. 002 ok. 2. min

Praca zawodowa rodziców p. Vidiņa. 002 ok. 3. min

Ucieczka Niemców przed Sowietami (1944). 002 ok. 4,5. min

Drugie przyjście Sowietów – epizod wojenny. 002 ok. 5,5. min

Getto w Rydze, związana z nim zamiana mieszkań. 002 ok. 8. min

Dzień zakończenia wojny – Dzień Pobiedy. 016 ok. 10. min

Dziecięce zabawy p. Vidiņa. 002 ok. 12,5. min

Praca p. Vidiņa podczas okupacji niemieckiej. 002 ok. 15. min

Nauka w polskiej szkole katolickiej w Rydze. 002 ok. 20,5. min

Choroba matki p. Vidiņa, pomoc żydowskiego lekarza. 002 ok. 23,5. min

Lektury p. Vidiņa. 002 ok. 25,5. min

Oczekiwanie na narodziny prawnuka. 002 ok. 27. min

Dzień nauki w polskiej szkole katolickiej w Rydze. 002 ok. 28. min

Wspomnienia związane z polską szkołą powszechną. 003 ok. 1. min

Lęk przed gimnazjalnym egzaminem z jęz. angielskiego. 003 ok. 5. min

Ukończenie kursu pielęgniarskiego i praca w charakterze siostry miłosierdzia. 003 ok. 6. min

Kończenie nauki na poziomie gimnazjalnym po wojnie, jednoczesna praca zawodowa. 002 ok. 8. min

Praca w Instytucie Radiotechnicznym w powojennej Rydze. 002 ok. 9. min

Opowieść o poznaniu męża. 002 ok. 10,5. min

Praca w charakterze sekretarki oraz w szpitalu (po ukończeniu różnych kursów). 002 ok. 12,5. min

Przykrości ze strony Łotyszy z powodu polskości p. Vidiņa. 002 ok. 16,5. min

Peregrynacje rodziców p. Vidiņa w poszukiwaniu ziemi. 003 ok. 21. min

Nauka w polskiej szkole dokształcającej. 003 ok. 26,5. min

Marzenia o wizycie w Polsce. 003 ok. 28. min

Radość z nastania niepodległej Łotwy. 003 ok. 31. min

Likwidacja Eksperymentalnej Szkoły Polskiej w Rydze. 003 ok. 37. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl