Urodził się w 1958 roku w Rydze. Jego ojciec, Władysław Pers senior, pochodził z Łatgalii, natomiast matka wywodziła się z rodu Wilenszyców i pochodziła z Nowogródczyzny. Matka była znaną w Rydze polską malarką i poetką. Rodzice aktywnie działali w środowisku Polaków w Rydze. Władysław Pers obecnie mieszka ze swoją drugą żoną i synem. Jest właścicielem firmy budowlanej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1030
data nagrania: 09.08.2008
długość nagrania: 00:42:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Pers Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Opowieść o życiu babki Władysława Persa - Bronisławy, pochodzącej z rodu Branickich-Wileńczyców. 001 ok. 1 min

Historia rodziców Władysława Persa, którzy poznali się na zesłaniu na Syberii. 001 ok. 7,5min

Matka Władysława Persa - poetka i malarka, ukończyła akademię w Rydze. 001 ok. 10. min

Wojenne i powojenne wspomnienia przyjaciela rodziny. 001 ok. 13. min

Przyjaźń z Itą Kozakiewicz. 001 ok. 16,5 min

Wizyty w Polsce. 001 ok. 17,5 min

Przeglądanie zdjęć rodzinnych Władysława Persa. 001 ok. 22 min

Zagraniczne wyjazdy Władysława Persa i jego bliskich. 001 ok. 25 min

Praca zawodowa Władysława Persa (branża budowlana). 001 ok. 26 min

Rodzice Władysława Persa, aktywna działalność w środowisku Polaków w Rydze. 001 ok. 27,5 min

Trudna sytuacja ekonomiczna współczesnej Łotwy. 001 ok. 29 min

P. Pers planuje posłać syna do polskiej szkoły w Rydze. 001 ok. 32,5min

Tożsamość narodowa Władysława Persa, stosunek do polskości. 001 ok. 33,5min

Współczesna sytuacja polityczna na Łotwie. 001 ok. 36 min

Sytuacja społeczna, polityczna i historyczna na Łotwie. 001 ok. 38 min

Refleksje na temat Ukrainy 001 ok. 40,5min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl