Portret Waleria Fiskowicz
Urodziła się 19 grudnia 1925 w Dyneburgu jako najmłodsze dziecko w polskiej rodzinie Kumpine (znajomość polskiego języka wyniosła z domu rodzinnego). Jej matka zmarła, gdy Waleria Fiskowicz miała rok. Ojciec wraz z czwórką dzieci przeniósł się do Jēkabpils, gdzie prowadził zakład szewski. Podczas wojny starsi bracia Walerii Fiskowicz służyli w Armii Sowieckiej, jeden z nich został później zesłany na Kołymę za niestawienie się do wojska po urlopie. Po wojnie Waleria Fiskowicz wstąpiła do szkoły teatralnej, po czym zaczęła pracować jako aktorka. W pracy poznała przyszłego męża, Edwarda Fiskowicza, który z zawodu był muzykiem. W latach 50. przenieśli się do Rygi, gdzie wraz z mężem prowadziła działalność pedagogiczną i artystyczną (również w środowisku Polaków).

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1028
data nagrania: 07.08.2008
długość nagrania: 01:11:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Fiskowicz Waleria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie i edukacja. 001 ok. 1 min

Życie zawodowe. 001 ok. 2. min

Współczesna praca charytatywna i społeczna. 001 ok. 4. min

Rodzina. Rodzeństwo. 001 ok. 7,5. min

Syn, wnuki i prawnuk. 001 ok. 10. min

Życie zawodowe ojca. 001 ok. 13,5. min

Przedstawienia urządzane w dzieciństwie. 001 ok. 14,5. min

Bracia, którzy uciekli do armii. 001 ok. 15,5. min

Wywożenie koleżanek do pracy przymusowej w III Rzeszy. 001 ok. 16,5. min

Bracia służący w oddziałach łotewskich. 001 ok. 18. min

Brat zesłany na Kołymę za niestawienie się do Armii Czerwonej. 001 ok. 22,5. min

Początek II wojny światowej (1941 r.). 002 ok. 1. min

Drugie przyjście Sowietów (1944 r.), ucieczka rodziny. 002 ok. 2. min

Słuchanie wiadomości radiowych we wrześniu 1939 r. 002 ok. 5. min

Wojskowe losy braci. 002 ok. 7. min

Rodzina mieszkająca w Polsce (Piła). 002 ok. 9. min

Strach przed Niemcami podczas wojny. 002 ok. 11,5. min

Przedwojenni Żydzi. 002 ok. 15. min

Wielonarodowe społeczeństwo przed wojną. 002 ok. 17,5. min

Rygorystyczna polityka ludnościowa we współczesnej Łotwie. 002 ok. 18,5. min

Nauka w przedwojennej szkole powszechnej (polskiej i łotewskiej). 002 ok. 20. min

Nauka w szkole teatralnej. 003 ok. 1. min

Praca zawodowa i artystyczna. 003 ok. 2,5. min

Przedmioty wykładane w szkole teatralnej. 003 ok. 5. min

Poznanie męża, Edwarda Fiskowicza. 003 ok. 6. min

Opis pracy w kołchozie podczas studiów. 003 ok. 9,5. min

Opowieść o wujku mieszkającym w Polsce. 003 ok. 12. min

Wrażenia z pobytu w Polsce, kontakty z rodziną z Polski. 003 ok. 13,5. min

Dlaczego nie wyjechała do Polski? 003 ok. 16. min

Dokładny opis kolejnych miejsc pracy. 003 ok. 17. min

Kontakty z Polakami, podsumowanie relacji. 003 ok. 21,5. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl