Portret Nina Romańczuk
Urodziła się 9 września 1936 we wsi Boguszewicze. Podczas wojny rodzina Niny Romańczuk uciekła ze swojej wsi przed Sowietami i do Boguszewicz wróciła dopiero po wojnie. Mama Niny Romańczuk pracowała w kołchozie i jako felczerka, a ojciec pracował przy naprawie traktorów. W domu rodzice rozmawiali po rosyjsku. Nina Romańczuk skończyła siedem klas w szkole w Boguszewiczach a w 1955 roku ukończyła średnią szkołę medyczną w Mohylewie. Dwa lata pracowała na wsi w okolicach Osipowicz, świadcząc pierwszą pomoc medyczną, a potem 6 lat studiowała medycynę w Mińsku i Grodnie. Po studiach początkowo mieszkała i pracowała jako lekarz w Grodnie. W 1969 roku zamieszkała z rodziną w Pińsku. W latach 70. trzy lata przepracowała w Algierii.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1026
data nagrania: 09.05.2008
długość nagrania: 01:30:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Romańczuk Nina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodziny 001 ok. 1 min

Zabójstwo dziadka w 1905 roku podczas buntów chłopskich 001 ok. 1

Wywózka babci i jej syna 001 ok. 4 min.

Śmierć brata w 1942 roku 001 ok. 4 min.

Ucieczka z rodzinnej wsi, tułaczka, powrót po wojnie do zniszczonego domu 001 ok. 5 min.

Ukończenie szkoły i studia 001 ok. 7 min.

Bieżące losy pozostałej rodziny, opowieść o swoich dzieciach i wnukach 001 ok. 8 min.

Wspomnienie o dziadku i jego majątku 001, ok. 15 min

Zesłanie babci, jej syna i brata 001 ok. 19 min

Wkroczenie Niemców 001 ok. 23 min

Wspomnienie niemieckich jeńców 001 ok. 25 min

Życie codzienne po wojnie, praca rodziców, leczenie chorych przez mamę 001 ok. 0:01 min

Wspomnienie pracy na wsi po skończeniu średniej szkoły medycznej, była jedyną osobą na pięć wsi, niosącą medyczną pomoc 002 ok. 9 min

Wspomnienia z pracy lekarza w Grodnie i Pińsku 002 ok. 15 min

Prześladowania religijne, modlitwy w kościele w Grodnie bez księdza 002 ok. 24 min

Poglądy na rolę kobiety 002 ok. 32 min

Wspomnienie o mężu i jego rodzinie, przyjęcie chrztu w dorosłym wieku 002 ok. 33 min

Opis Pińska w latach 60. 003 ok. 5 min

Wspomnienie o kardynale Kazimierzu Świątku 003 ok. 18 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl