Portret Adolfina Rubcowa
Urodziła się 10 lutego 1921 w Torskiem (województwo stanisławowskie). Ukończyła polską szkołę powszechną w rodzinnej miejscowości, tam też przeżyła okupację. Po wojnie przeprowadziła się do Zaleszczyk, gdzie zaczęła pracować jako kucharka. Jej bracia służyli w Wojsku Polskim i po wojnie zostali w Polsce. Adolfina Rublowa wyszła za mąż za Rosjanina, żołnierza Armii Radzieckiej. Do przejścia na emeryturę pracowała w zawodzie kucharki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1021
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Rubcowa Adolfina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie, korzenie rodzinne 001 ok. 1 min

Rodzina Grodeckich była kucharzami. 001 ok. 2,5. min

Opowieść o rodzeństwie 001 ok. 4,5. min

Nauka w polskiej szkole w Torskiem, trudna sytuacja po śmierci ojca. 001 ok. 8. min

Przedmioty nauczane w polskiej szkole powszechnej przed wojną. 001 ok. 9,5. min

Młodzieńcze zabawy, kolędowanie. 001 ok. 12. min

Wypadek, złamana ręka. 001 ok. 13,5. min

Przedwojenni Żydzi w Torskiem. 001 ok. 15,5. min

Wejście Sowietów do Torskiego (1944 r.). 001 ok. 17. min

Wysokie ceny żywności w dzisiejszej Ukrainie. 001 ok. 19. min

Trzech braci p. Rubcowej służyło w Wojsku Polskim podczas II wojny światowej. 001 ok. 20,5. min

Bracia ze Śląska – w Bytomiu i Ząbkowicach Śląskich. 001 ok. 23,5. min

Losy Żydów podczas wojny. 001 ok. 26. min

Wywózki na Wschód pod koniec wojny. 001 ok. 29. min

Emigracja rodziny do Polski, późniejsze wizyty w Polsce. 001 ok. 30. min

Praca jako kucharka. 001 ok. 32,5. min

Opowieść o poznaniu męża, ślubie i życiu małżeńskim. 001 ok. 33,5. min

Dzieci 001 ok. 35,5. min

Przedwojenny głód na Ukrainie, ale nie w II RP. 001 ok. 37. min

Śmierć Stalina i reakcje społeczne na ten fakt. 001 ok. 39,5. min

Młodzieńcze zabawy 001 ok. 43. min

Okoliczne kołchozy. 001 ok. 44,5. min

Męczennicy z Czortkowa. 001 ok. 45,5. min

Podsumowanie życia; nastanie niepodległej Ukrainy. 001 ok. 48. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl