Portret Janina Holinata
Urodziła się 12 lutego 1933 w Torskiem (województwo stanisławowskie). W czasie wojny zmarł jej ojciec, a brat wkrótce potem został zabity przez banderowców. W 1944 roku z obawy przed banderowcami rodzina przeniosła się z Torskiego do Zaleszczyk. Janina Holinata ukończyła dwie klasy szkoły podstawowej, pracowała przez wiele lat jako kucharka. Mieszkała w Zaleszczykach, aktywnie angażowała się w życie lokalnej parafii katolickiej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1020
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 01:28:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Holinata Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie, trudne doświadczenia rodzinne. 001 ok. 1 min

Praca zawodowa i życie rodzinne 001 ok. 1,5. min

Zabójstwa na Polakach dokonywane w okolicy przez Ukraińców (1944 r.). 001 ok. 2. min

Opis nauki w ukraińskiej szkole powszechnej. 001 ok. 4,5 min

Praca matki Janiny Holinaty u hrabiny. 001 ok. 7. min

Problemy z ochrzczeniem dzieci. 001 ok. 8. min

Charakterystyka rodzeństwa 001 ok. 9. min

Wojenne przeżycia rodziny Płoszczańskich. 001 ok. 11. min

Opis lekcji w szkole powszechnej i dziecięcych zabaw. 001 ok. 12. min

Kołchozy – zabranie majątku. 001 ok. 13. min

Ucieczka Niemców z Torskiego (1944 r.). 001 ok. 14. min

Opowieść o banderowcach. 001 ok. 15,5. min

Poczucie polskości 001 ok. 18. min

Przedwojenni Żydzi w Torskiem. 001 ok. 20,5. min

Złe relacje między Ukraińcami a Polakami w przedwojennym Torskiem. 001 ok. 22. min

Uczęszczanie do kościoła katolickiego w dzieciństwie. 001 ok. 24,5. min

Modlenie się po polsku 001 ok. 26,5. min

Poznanie męża. 001 ok. 28,5. min

Opowieść o dzieciach. 001 ok. 31. min

Obchodzenie Bożego Narodzenie przed wojną. 002 ok. 1. min

W '90 roku nastąpiło ponowne otwarcie kościoła katolickiego w Zaleszczykach. 002 ok. 4. min

Przeprowadzka z Torskiego do Zaleszczyk. 002 ok. 5. min

Opis działań wojennych w Torskiem i Zaleszczykach. 002 ok. 7. min

Brat Janiny Holinaty zabity przez banderowców. 002 ok. 9,5. min

Radość z końca wojny. 002 ok. 14. min

Eksterminacja Żydów w Torskiem. 002 ok. 15,5. min

Ucieczka z Torskiego. 002 ok. 18. min

Strach przed Banderowcami. 002 ok. 19. min

Wywózki za Sowietów. 002 ok. 20. min

Żal do Banderowców-Ukraińców. 002 ok. 21. min

Emigracja do Polski w 2. połowie lat 40. 002 ok. 22. min

Śmierć Stalina i nastroje nią spowodowane. 003 ok. 1. min

Powody pozostania na Ukrainie. 003 ok. 3. min

Głód w Zaleszczykach (1947) 003 ok. 6. min

Okoliczne kołchozy. 003 ok. 9. min

Obowiązkowa praca w kołchozie. 003 ok. 11. min

Opowieść o synu 003 ok. 13,5. min

Kształcenie, nauka dzieci. 003 ok. 18. min

Polski pacierz. 003 ok. 25,5. min

Brat Janiny Holinaty z Warszawy 003 ok. 27. min

Jeżdżenie do kościoła w Czerniowcach. 003 ok. 30. min

Tęsknota za Polską. 003 ok. 32. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl