Urodziła się w 1928 roku w obwodzie chmielnickim (Ukraińska SRR) w rodzinie prawosławno-katolickiej. Jej ojciec zmienił wyznanie – przeszedł na katolicyzm w związku ze ślubem. Miał duże gospodarstwo rolne, w okresie kolektywizacji nie chciał należeć do kołchozu, został aresztowany i przez trzy lata przebywał w więzieniu. W tym czasie Zofia Rybińska wraz z matką i rodzeństwem została deportowana w 1936 roku do Kazachstanu. Trafiła do Konstantinowki. Uczęszczała do szkoły podstawowej, ukończyła cztery klasy. W 1941 roku rozpoczęła pracę w kołchozie. W 1949 roku wyszła za mąż. Nie miała dzieci. Przez całe życie zajmowała różne stanowiska w kołchozie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1000
data nagrania: 24.09.2008
długość nagrania: 01:33:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Konstantinowka
autor nagrania: Bronowicki Michał
Rybińska Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1000_Rybińska_Zofia_01
Dzieciństwo – wspomnienia z Ukrainy; praca w polu przy żniwach; powstanie kołchozów; aresztowanie i skazanie ojca z powodu odmowy przystąpienia do kołchozu; deportacja do Kazachstanu w 1936 roku;

[00:05:00, 01]
Zesłanie ojca do Kazachstanu; wcielenie do armii i śmierć ojca na froncie (II wojna światowa); przejście ojca na katolicyzm i małżeństwo; przyczyny deportacji do Kazachstanu;

[00:10:00, 01]
Wspomnienie dnia deportacji; podróż pociągiem do Kazachstanu;

[00:15:00, 01]
Warunki mieszkaniowe, zamieszkanie w ziemiankach; pierwsza zima w Kazachstanie; relacje z Kazachami;

[00:20:00, 01]
Deportacja Polaków do Kazachstanu (II wojna światowa); praca w kołchozie podczas wojny; stosunki z przesiedlonymi Niemcami; komendantura i zakaz opuszczania wsi;

[00:25:00, 01]
Stosunki z innymi mniejszościami: Czeczenami, Inguszami; spotkanie z Inguszem; praca w kołchozie i wyroki za wynoszenie zboża;

[00:00:00] AHM_PnW_1000_Rybińska_Zofia_02
Dni pracy trudnodni w kołchozie; Polacy deportowani do Kazachstanu w czasie wojny;

[00:05:00, 02]
Zaświadczenie do emerytury dla polskiej rodziny deportowanej w czasie wojny do Kazachstanu; Polacy w Kazachstanie;

[00:10:00, 02]
Wyjazdy Polaków po wojnie; życie religijne w okresie stalinowskim;

[00:15:00, 02]
Chrzczenie dzieci przez najstarsze kobiety we wsi; modlitwy w j. polskim; życie religijne;

[00:20:00, 02]
Obchodzenie świąt religijnych; obchodzenie Dnia Zwycięstwa;

[00:25:00, 02]
Wyjazdy z Kazachstanu (po wojnie); nauka w szkole; modlitwy w j. polskim;

[00:30:00, 02]
Nauka w szkole; początek wojny;

[00:00:00] AHM_PnW_1000_Rybińska_Zofia_03
Praca w kołchozie po wojnie; wykonywanie prac ręcznie; poznanie przyszłego męża; obchodzenie świąt państwowych;

[00:05:00, 03]
Święta państwowe;

[00:10:00, 03]
Wspomnienie wysiedlenia w 1936 roku; budowa kościoła w Taińczy; zbieranie kłosów w czasie wojny;

[00:15:00, 03]
Zbieranie kłosów zboża;

[00:20:00, 03]
Miejscowy kościół; stosunek do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl