Urodziła się 12 listopada 1932 na Ukrainie sowieckiej w miejscowości Gorodok. Jej rodzina zajmowała się gospodarstwem, a ponadto ojciec był pracownikiem cukrowni, zaś stryj prowadził w domu rodzinnym niewielki sklep. Następnie obaj zostali pracownikami kołchozu. W 1936 roku cała rodzina (wraz z rodziną stryja) została deportowana na teren Kazachstanu. Maria Łopajewa i jej dwie siostry oraz rodzice i rodzina stryja trafili do Szortandów w centralnym Kazachstanie, a krótko później do pobliskiej Andriejewki. Po pierwszej zimie wrócili do Szortandów, gdzie osiedli na stałe. Maria Łopajewa uczęszczała do szkoły w Szortandach, a następnie pracowała w gospodarstwie domowym i sowchozie. W 1952 roku wyszła za mąż. Miała troje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0992
data nagrania: 19.09.2008
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Bronowicki Michał
Łopajewa Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0992_Łopajewa_Maria
Losy rodzinne: zajęcia rodziców, dzieciństwo; deportacja w 1936 roku;

[00:05:00, 01]
Warunki w pociągu w czasie deportacji; przyjazd do miasteczka Szortandy i rozlokowanie w okolicznych wsiach; warunki mieszkaniowe (ziemianki z samanu);

[00:10:00, 01]
Warunki życia na zesłaniu; zamieszkanie w Szortandach;

[00:15:00, 01]
Głód po wybuchu wojny; dokumenty dotyczące deportacji;
[00:20:00, 01]
Pierwsze wspomnienia związane z wybuchem wojny; wspomnienie rodziny Pińczuków i synów wcielonych do wojska; wyżywienie w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Nauka w szkole; droga do szkoły w czasie zimy;

[00:30:00, 01]
Próby nawiązania kontaktu z rodziną w Polsce (przed wojną); wspomnienie Tadeusza Nowosielskiego; losy męża (służba wojskowa);

[00:35:00, 01]
Rodzina ze strony męża (baptyści, represje); życie religijne; modlitwy w domach;

[00:00:00] Łopajewa_Maria_AHM_PnW_0992_transkrypcja_02
Ukrywanie życia religijnego; donosiciele; chrzczenie dzieci; praca w zawodzie księgowej;

[00:05:00, 02]
Losy męża i jego rodziny; aresztowanie i śmierć teścia Mari Łopajewy;

[00:10:00, 02]
Pochówek teścia; modlitwy w j. polskim i j. rosyjskim;

[00:15:00, 02]
Wspomnienie Dnia Zwycięstwa; brak możliwości wyjazdu do Polski po wojnie;

[00:20:00, 02]
Wyjazd z mężem do Czechosłowacji i odwiedziny rodzinnych stron na Ukrainie; reakcje po śmierci Stalina;

[00:25:00, 02]
Wyjazdy Polaków z Kazachstanu; stosunki między Polakami i Kazachami; stosunek do Polski i tęsknota za krajem;

[00:30:00, 02]
Stosunki między Polakami w Kazachstanie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl