Portret Stefan Romanko
Urodził się w 1919 roku w rodzinie ukraińskiej, w Zaleszczykach. Miał dwoje rodzeństwa: siostrę Marię i brata Bazyla (Wasila). Ojciec pracował jako monter linii telefonicznej. Matka zajmowała się domem i gospodarstwem. Stefan Romanko uczęszczał do szkoły polskiej. Po ukończeniu siedmiu klas rozpoczął pracę w restauracji „Warszawa” oraz kawiarni „Oda”. Pracował również w gospodarstwie rolnym rodziców. Całą rodziną mieszkali w gospodarstwie znajdującym się na ziemi, którą w posagu wniosła matka. Gospodarstwo po dziadku - Piotrze Romanko, odziedziczył jego drugi syn. Ojciec Stefana Romanko, w wyniku urazu związanego z przeżyciami wojennymi, był głuchoniemy. W 1939 roku Sefana Romanko powołano do wojska ukraińskiego. W trakcie wojny był między innymi w Bukareszcie i Budapeszcie, a także pod Leningradem. Stefana Romanko nigdy się nie ożenił. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0983
data nagrania: 09.09.2008
długość nagrania: 01:13:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Czapigo Dominik
Romanko Stefan
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pobyt w Rosji, na Kołymie; rodzina ukraińska; szkoła polska; o roli pracy w życiu człowieka; 001 00.00 do 03.10 min

O roli ludzi wśród których człowiek się obraca; kawiarnia „Oda” nad Dniestrem (w Zaleszczykach); 001 od 03.10 do 03.58 min

Polska piosenka: „Porządek musi być”; 001 03.58 min

Wspomnienia rodzinne; 001 04.20 do 06.20 min

Ważna rola wychowania i nauki; oddziaływanie grupy; 001 06.20 do 07.44 min

Wspomnienia rodzinne; 001 07.44 do 08.42 min

Praca kelnera przed 1939 rokiem w restauracji „Warszawa”; 001 08.42 do 10.00 min

Ważna rola rodu; 001 10.00 do 11.12 min

Polska szkoła w Zaleszczykach przed 1939 rokiem; 001 11.12 do 13.36 min

Przyjazdy letników przed 1939 rokiem; pensjonaty w Zaleszczykach; praca w turystyce; odwiedziny wakacyjne rodziny z Warszawy; 001 13.36 do 24.25 min

Nauczyciele ze szkoły powszechnej; 24.25 do 25.00 min

Domy uzdrowiskowe; 001 25.42 do 26.10 min

Żydzi; 001 Od 26.10 do 26.40 min

Dobrobyt powszechny; 001 26.40 do 27.15 min

Życie religijne: synagoga, kościół, cerkiew; 001 27.15 do 28.29 min

Budynki żydowskie, polskie, ukraińskie; 001 28.45 do 29.25 min

Wybuch i przebieg II wojny światowej; most na granicy z Rumunią; 001 29.30 do 31.58 min

Losy wojenne Stefana Romanko; przymusowe wcielenie do wojska ukraińskiego; walki pod Leningradem, Moskwą. Wędrówka na Kołymę, do Budapesztu i Bukaresztu; nauka strzelania i języka rosyjskiego w wojsku; 002 00.00 do 08.08 min

Powrót do domu z wojska; 002 08.08 do 09.07 min

Szkoła polska; 002 09.07 do 10.27 min

Województwo Drohobycz; 002 11.06 do 11.58 min

Wyjazd Żydów do Izraela; 002 12.00 do 12.30 min

Śpiewanie piosenek; 002 2.33 do 19.00 min

Granica na Dniestrze; austriackie koszary; przewożenie rumu, jedzenia; ciotka mieszkająca w Rumunii; 002 Od 19.00 do 20.53 min

Śmierć Marszałka Piłsudskiego; 002 220.53 do 21.53 min

O ciągłych zmianach; różnorodność środowiska, w którym żył Stefan Romanko; 002 21.53 do 23.35 min

Piosenki polskie: „Tylko we Lwowie”, „Na Łyczaków”; 002; od 23.35 do 25.27 min

Pobyt w Warszawie z wojskiem; 002 Od 25.27 do 26.00 min

Praca w restauracji „Warszawa”; Losy kawiarni „Oda”; 002 26.01 do 27.50 min

Wspomnienie o bracie – Wasilu Romanko; 002 28.07 do 29.20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl