Portret Włodzimierz Gudyma
Urodził się w 1933 roku na Ukrainie. Trzy lata później wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Wychował się w Kazachstanie, mieszkał z rodzicami, starszą siostrą i rodziną wujka, który został aresztowany w wyniku represji stalinowskich. Ojciec Włodzimierza Gudymy był cenionym inżynierem w kołchozie, dzięki czemu rodzinie udało się przeżyć wojnę we względnie dobrych warunkach. Włodzimierz Gudyma przeszedł kurs księgowego; na tym stanowisku przepracował niemal całe swoje życie. Pełnił funkcję prezesa Związku Polaków w Szortandach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0967
data nagrania: 19.09.2008
długość nagrania: 01:04:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Kindziuk Anna
Gudyma Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Deportacja do Kazachstanu, przyczyny – 0.14-4.45 min

Transport do Kazachstanu, przyczyny przesiedlenia – 4.45-8.42 min

Organizacja życia na nowym miejscu, komendantura – 8.42-10.50 min

Pierwszy sowchoz w Kazachstanie – 10.50-11.08 min

Praca zawodowa rodziców, komendantura – 11.08-13.05 min

Represje stalinowskie – 13.05-13.50 min

„Dobre” warunki życia w sowchozie – 13.50-14.08 min

Trudoarmia w czasie wojny, sowchoz – 14.08-17.29 min

Próba zdobywania pożywienia w czasie wojny, głód – 02, 00.00-0.37 min

Zmiany na lepsze po zakończeniu wojny – 0.37-1.40 min

Szkoła, komendantura – 1.40-3.38 min

Praca zawodowa – 3.38-6.03 min

Znajomość z przyszłą żoną, ślub – 6.03-6.37 min

Praca zawodowa – 6.37-8.05 min

Komendantura, próba organizacji życia religijnego – 8.05-11.31 min

Organizacja i działalność Związku Polaków – 11.31-17.10 min

Polacy, którzy wrócili do Ojczyzny – 17.10-20.36 min

Święta religijne – 20.36-23.35 min

Język komunikacji w domu i wśród deportowanych Polaków – 23.35-24.40 min

Propaganda komunistyczna – 24.40-25.20 min

Stosunki między deportowanymi Polakami – 25.20-27.20 min

Wybuch i lata wojny, polepszenie warunków życia po jej zakończeniu – 27.20-31.00 min

Interpretacja obecnej rzeczywistości – 31.00-31.52 min

Kontakt z ludźmi, którzy w armii służyli – 31.52-33.43 min

Śmierć Stalina, zmiany na lepsze– 33.43-36.40 min

Święta państwowe – 36.40-37.50 min

Działalność Związku Polaków – 37.50-39.52 min

Znaczenie Polski w codziennym życiu – 39.52-42.16 min

Karta Polaka, znaczenie Polski dla młodych ludzi – 42.16-46.03 min

Radość z okazanego zainteresowania Polakami deportowanymi do Kazachstanu w 1936 roku – 46.03-47.20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl