Portret Jelena Gudyma
Urodziła się w 1932 roku na Ukrainie. W 1936 roku została wraz z rodziną deportowana do Kazachstanu. Trudne warunki życia sprawiły, że Jelena Gudyma od najmłodszych lat zmuszona była pomagać rodzicom w gospodarstwie domowym. Przez całe życie zawodowe pracowała w stacji sanitarnej. Wyszła za mąż i wychowała dwie córki. Po przejściu na emeryturę aktywnie zaangażowała się w proces integracyjny Polonii mieszkającej w Szortandach i budowę parafialnego kościoła.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0965
data nagrania: 19.09.2009
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Kindziuk Anna
Gudyma Jelena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Deportacja do Kazachstanu – 0.23-1.42 min

Praca zawodowa rodziców, trudne warunki życia – 1.42-3.44 min

Komendantura – 3.44-4.10 min

Trudne warunki życia zaraz po deportacji, różne sposoby zdobywania pożywienia, budowa ziemianek – 4.10-6.08 min

Relacje polsko-kazachskie – 6.08-6.54 min

Budowa ziemianki – 6.54-7.24 min

Spędzanie czasu wolnego, życie religijne – 7.24-10.54 min

Szkoła – 10.54-13.15 min

Język komunikacji w domu – 13.15-13.15 min

Relacje między deportowanymi Polakami – 13.15-14.17 min

Szczególnie trudne warunki życia w trakcie wojny sowiecko-niemieckiej – 14.18-17.30 min

Represje stalinowskie – 17.30-18.10 min

Okres wojny – 18.10-20.14 min

Represje stalinowskie, rehabilitacja – 20.14-21.00 min

Kontakt z Polakami po 1990 roku – 21.00-21.55 min

Represje stalinowskie i rehabilitacja – 21.55-23.47 min

Koniec wojny, Dzień Zwycięstwa – 23.47-25.18 min

Polepszenie warunków życia po zakończeniu wojny – 25.18-27.02 min

Praca zawodowa – ścieżka 02, 0.00-1.52 min

Znajomość z mężem, pożycie małżeńskie, dzieci – 1.52-4.42 min

Organizacja życia religijnego – 4.42-8.45 min

Śmieć Stalina – 8.45-9.55 min

Warunki obecnego życia – 9.55-11.40 min

Warunki życia zaraz po deportacji – 11.40-15.10 min

Polskie organizacje w Kazachstanie – 15.10-17.45 min

Znaczenie Polski w życiu, wizyty w ojczyźnie, Karta Polaka – 17.45-26.24 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl