Portret Stanisława Ostrowska
Urodziła się w 1936 roku na Ukrainie. Zaraz po jej narodzinach rodzina została przesiedlona do Kazachstanu. Rok później jej ojciec został uznany za wroga partii komunistycznej – aresztowano go i rozstrzelano. Od najmłodszych lat Stanisława Ostrowska zmuszona była pracować i pomagać matce w prowadzeniu domu. Szczególnie ciężki był dla niej okres wojny i lata powojenne. Po wojnie zamieszkała w Astanie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0964
data nagrania: 18.09.2008
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Astana
autor nagrania: Kindziuk Anna
Ostrowska Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Spojrzenie na minione życie, ocena rzeczywistości – 001 0.40-1.40 min

Represje religijne, organizacja życia religijnego po zdjęciu cenzury – 001 1.40-3.56 min

Deportacja do Kazachstanu, transport – 001 3.56-5.12 min

Represje stalinowskie, zabójstwo ojca – 001 5.12-6.21 min

Dzieciństwo, szkoła, głód – 001 6.21-8.22 min

Relacje między deportowanymi Polakami – 001 8.22-8.45 min

Represje stalinowskie, zabójstwo ojca, rehabilitacja – 001 8.45-11.30 min

Praca zawodowa – 001 11.30-12.20 min

Szkoła, praca zawodowa – 001 12.20-15.10 min

Stosunki polsko-kazachskie, rosyjsko-polskie – 001 15.10-16.05 min

Śmierć Stalina, polepszenie warunków życia – 001 16.05-17.27 min

„Podziemne” życie religijne – 001 17.27-19.00 min

Język komunikacji w domu, z innymi Polakami – 001 19.00-20.02 min

Codzienność dzieciństwa – 001 20.02-24.40 min

Choroba męża – 001 24.40-25.50 min

Relacje między deportowanymi Polakami – 001 25.50-26.30 min

Szansa powrotu do Polski, historia brata, który osiedlił się w Polsce – 001 26.30-28.00 min

Brat, który osiedlił się w Polsce, wizyty w Polsce u brata – 002 0.00-4.30 min

Kontakt z rodziną z Polski – 002 4.30-8.30 min

Lata wojenne – 002 8.30-12.40 min

Związek Polaków w Astanie, kościół – 002 12.40-14.58 min

Znaczenie Polski w codziennym życiu, perypetie rodzinne – 002 14.58-19.27 min

Karta Polaka – 00219.27-20.12 min

Koniec wojny – 002 20.12-21.40 min

Trudne warunki życia za rządów Stalina, zmiany na lepsze po jego śmierci – 002 21.40-23.10 min

Spędzanie czasu wolnego, podziemne życie religijne – 002 23.10-25.10 min

Budowa kościoła w Astanie – 002 25.10-28.34 min

Święta państwowe – 002 28.34-29.40 min

Znajomość z przyszłym mężem, wesele – 002 29.40-32.33 min

Chęć wyjechania do Polski – 002 32.33-33.37 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl