Urodził się w 1915 roku. Miał trzech braci i dwie siostry. Rodzice pracowali na roli i on również od najmłodszych lat pracował razem z ojcem. W związku z biedą jaka panowała wówczas na wsi Stanisław Rachlewicz nie poszedł do szkoły. W 1928 roku po śmierci ojca przejął gospodarstwo rolne jako jedyny mężczyzna w rodzinie. Gdy wybuchła wojna nie walczył na froncie ze względów zdrowotnych. Jako służba zastępcza razem z inwalidami wojennymi budował mosty i drogi. Po zakończeniu II wojny światowej ze względu na głód i nieurodzaj na wsi zapisał się do kołchozu i przepracował w nim większość swojego życia, aż do końca lat 80. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0947
data nagrania: 21.08.2008
długość nagrania: 00:37:00
kraj: Litwa
miejscowość: Roszcze (Ruoščiai)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Rachlewicz Stanisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Życie wiejskie w Roszczach 001 ok. 1 min

Życie pod okupacją, wydarzenia związane z II wojną światową 001 ok. 6 min

Powrót po wojnie do pracy na gospodarce 001 ok. 12 min

Praca w kołchozie 001 ok. 13 min

O religijności mieszkańców Roszczy i rodzicach 001 ok. 17 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 20 min

O mniejszości żydowskiej w Kiejdanach 001 ok. 26 min

Zakończenie wojny 001 ok. 27 min

O tworzeniu się kołchozów 001 ok. 29 min

Rodzina, dzieci życie na współczesnej Litwie 001 ok. 35 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl