Urodziła się w 1940 roku na terenach wówczas zajętych przez Armię Czerwoną i włączonych do Białoruskiej SRR - wcześniej tereny te należały do terytorium Polski. Po zakończeniu wojny ojciec (pracownik kolei) zdecydował się przeprowadzić wraz z rodziną z miejscowości Czypiszki do leżącej niedaleko Wilna miejscowości Nowe Święciany. Stanisława Piszniuk poszła tam do szkoły powszechnej, gdzie początkowo językiem nauczania był polski – jednak w 1949 roku wprowadzono obowiązkowe nauczanie w języku rosyjskim. Następnie pomagała rodzicom w obowiązkach domowych. Po zakończeniu edukacji dostała pracę jako listonoszka w Nowych Święcianach. Następnie wyjechała do Kłajpedy, gdzie poznała swojego przyszłego męża – Ukraińca. Po odchowaniu dwójki dzieci rozpoczęła pracę w zakładzie przetwórstwa rybnego w Kłajpedzie. Mąż pracował jako marynarz. Po śmierci męża na początku lat 80. zamieszkała najpierw sama, a potem z córką. Na początku lat 90. w wyniku naturalizacji otrzymała obywatelstwo litewskie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0945
data nagrania: 17.08.2008
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Piszniuk Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przeprowadzka po wojnie z Czypiszek do Nowych Święcian 001 ok. 1 min

Szkoła polska, edukacja, nauczanie po rosyjsku 001 ok. 1 min

Rodzice i rodzeństwo 001 ok. 3 min

Praca po wojnie (listonoszka) ogólna sytuacja na wsi w latach 50-tych 001 ok. 4-6 min

Wyjazd do Kłajpedy za pracą 001 ok. 6 min

Praca w zakładach rybnych w Kłajpedzie 001 ok. 8-9 min

Rodzina, dzieci, wnuki 001 ok. 9-13 min

Najdawniejsze wspomnienia z czasów wojny, o trudnościach życia po wojnie i wywózkach ludności na Sybir (ojciec pracował na kolei – Stanisława Piszniuk widziała „kułaków” wywożonych na zesłanie) 001 ok. 13-16 min

O współczesnej Litwie i rodzinie w Polsce 001 ok. 16-18 min

Dzieciństwo, życie na wsi 002 ok. 1 min

O polskiej szkole w Nowych Święcianach 002 ok. 4 min

Kościół Katolicki i praktykowanie wiary w czasach ZSRR 002 ok. 5-7 min

Młodzież komsomołska 002 ok. 14 min

O dorabianiu „na lewo” w czasach radzieckich 002 ok. 12 min

O transportach ludzi zesłanych na Syberię przejeżdżających przez Nowe Święciany 002 ok. 13 min
.
Kościół Katolicki i święta kościelne obchodzone w domu państwa 002 ok. 21,5 min

Wolny czas, życie na daczy 002 ok. 29 min

O Wilnie i sytuacji Polaków na Litwie 002 ok. 31 min

O Nowych Święcianach i PGR-e 003 ok. 4-10 min

Czas wolny, tańce we wsi i wakacje 003 ok. 10-16 min

Mąż, praca marynarza w Kłajpedzie, sytuacja na Litwie, transformacja ustrojowa 003 ok. 16 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl