Urodziła się w 1934 roku na Żytomierszczyźnie. Miała piątkę rodzeństwa. Po wojnie ukończyła pięć klas szkoły podstawowej i pracowała w kołchozie. W 1957 roku wyjechała na stałe do Kazachstanu. Podjęła pracę w szwalni. W 1959 roku wyszła za mąż. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0932
data nagrania: 22.09.2008
długość nagrania: 01:51:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Czkałowo
autor nagrania: Wylegała Anna
Gongała Sofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0932_Gongała_Sofia_01
Początek szkoły i wybuch wojny; praca w kołchozie; losy rodziny po wojnie;

[00:05:00, 01]
Wyjście za mąż w 1959 roku;

[00:10:00, 01]
Rodzinna wioska na Ukrainie i jej mieszkańcy; relacje między mniejszościami (Żydzi, Polacy, Ukraińcy);

[00:15:00, 01]
Chodzenie do cerkwi i kościoła;

[00:20:00, 01]
Życie religijne;

[00:25:00, 01]
Deportacja części rodziny do Kazachstanu; uniknięcie deportacji przez Sofię Gongała;

[00:30:00, 01]
Powojenny głód (rok 1947);

[00:00:00] AHM_PnW_0932_Gongała_Sofia_02
Początek wojny; pierwsze wspomnienia z okresu wojny;

[00:05:00, 02]
Partyzanci ukrywający się w lasach;

[00:10:00, 02]
Głód w czasie wojny;

[00:15:00, 02]
Warunki życia w czasie wojny; okupacja niemiecka na Żytomierszczyźnie;

[00:20:00, 02]
Wspomnienie Bożego Narodzenia w 1943 roku; miny na podwórku;

[00:25:00, 02]
Walki frontowe i pożary we wiosce;

[00:30:00, 02]
Wyjazd do Kazachstanu w 1957 roku; decyzja o pozostaniu w Kazachstanie;

[00:35:00, 02]
Warunki życia w Kazachstanie; mniejszości narodowe;

[00:40:00, 02]
Wychowywanie dzieci w kulturze polskiej;

[00:40:00, 02]
Opowieść o synu służącym w armii.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl