Urodziła się na Żytomierszczyźnie. Miała 8 rodzeństwa. W 1936 roku cała rodzina została deportowana do Kazachstanu.  Po zakończeniu wojny rozpoczęła pracę w kołchozie, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę. Wyszła za mąż, urodziła pięcioro dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0931
data nagrania: 23.09.2008
długość nagrania: 01:35:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Czkałowo
autor nagrania: Wylegała Anna
Goraj Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0931_Goraj_Maria_01
Dzieciństwo; kolektywizacja i powstanie kołchozów w latach 30.; deportacja rodziny do Kazachstanu;

[00:05:00, 01]
Przyjazd do Kazachstanu; warunki życia i praca; zbudowanie domu; wyjście za mąż;

[00:10:00, 01]
Koniec wojny i narodziny dzieci; refleksja o wyjazdach do Polski; wyjazdy do rodziny mieszkającej w Polsce;

[00:15:00, 01]
Relacje z Kazachami; rodzinna wiosna Marii Goraj;

[00:20:00, 01]
Pochodzenie rodziców; wioska rodzinna zamieszkana wyłącznie przez Polaków; głód w latach 30.;

[00:25:00, 01]
Warunki życia przed deportacją;

[00:30:00, 01]
Rekompensaty wypłacane z powody represji; głód na początku lat 30. i powstanie kołchozów;

[00:35:00, 01]
Życie codzienne w Kazachstanie; życie religijne; odrodzenie kościoła w latach 90.;

[00:40:00, 01]
Wspomnienia księży pełniących posługę w Kazachstanie;

[00:45:00, 01]
Odmawianie modlitwy w j. polskim;

[00:00:00] AHM_PnW_0931_Goraj_Maria_02
Przeprowadzka do Czkałowa po śmierci męża; rozmowy w domu w j. ukraińskim;

[00:05:00, 02]
Deportacja Polaków do Kazachstanu;

[00:10:00, 02]
Represje wobec Polaków; modlitwy w domach;

[00:15:00, 02]
Język chachłacki; prawosławni i katolicy w Kazachstanie;

[00:20:00, 02]
Mniejszości narodowe w Kazachstanie;

[00:25:00, 02]
Decyzja o pozostaniu w Kazachstanie - refleksja o wyjazdach do Polski; poczucie tożsamości;

[00:30:00, 02]
Wspomnienia z okresu wojny;

[00:35:00, 02]
Koniec wojny; praca w kołchozie po zakończeniu wony;

[00:40:00, 02]
Pieśni w j. polskim.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl