Urodziła się w 1948 roku w Kazachstanie. Jej rodzina została deportowana do Kazachstanu w 1936 roku (z terenów Ukraińskiej SRR). Jej ojciec pracował na roli, matka wypiekała chleb w kołchozie. W latach 60. Zofia Prusowa wyjechała do Kokczetawu i zdobyła zawód akuszerki. Wyszła za mąż, urodziła dzieci i wyjechała wraz z rodziną do Astany, gdzie podjęła naukę na Akademii Medycznej. Pracowała jako lekarka diagnostyczka w laboratorium szpitalnym. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0925
data nagrania: 17.09.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Astana
autor nagrania: Wylegała Anna
Prusowa Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0925_Prusowa_Zofia_01
Deportacja rodziny do Kazachstanu w 1936 roku; warunki życia; pierwsze małżeństwo ojca;

[00:05:00, 01]
Zajęcia rodziców (rolnictwo, pieczenie chleba w kołchozie); warunki życia; analfabetyzm rodziców; wyjazd siostry do Kokczetawu; podjęcia nauki w Kokczetawie;

[00:10:00, 01]
Praca w zawodzie akuszerki; podjęcie nauki na Akademii Medycznej; stosunki z innymi narodami (Rosjanie, Kazachowie);

[00:00:00] AHM_PnW_0925_Prusowa_Zofia_02
Obchodzenie świąt religijnych; pielęgnowanie polskości; wspomnienie o rodzicach;

[00:05:00, 02]
Wieś Gorkaja – miejsce zesłania rodziny w 1936 roku; nauka języka polskiego;

[00:10:00, 02]
Polska narodowość w paszporcie; praca w szpitalu

[00:15:00, 02]
Wspomnienie nauki w szkole podstawowej; opowieść o wyjeździe brata do Polski i poznanie krewnych od strony ojca;

[00:20:00, 02]
Życie religijne w Kazachstanie;

[00:25:00, 02]
Otwarcie kościoła w Astanie; uczęszczanie do kościoła;

[00:30:00, 02]
Spowiedź w j. polskim; opowieść o dzieciach.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl