Portret Ludwika Pawlak
Urodziła się 29 września 1915 w Doruchowie (powiat ostrzeszowski, Wielkopolska) w rodzinie ziemiańskiej. W 1936 r. wstąpiła do zgromadzenia zakonnego Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Ratowie (imię zakonne: Siostra Ryta). Po odbyciu nowicjatu ukończyła szkołę rolniczą. W 1939 roku wyjechała do domu zakonnego w Pińsku. Podczas II wojny światowej rozpoczęła pracę w magazynie odzieżowym pińskiego szpitala. Pracę tę kontynuowała również po wojnie, gdy ze względu na politykę ZSRR zgromadzenie nie mogło istnieć w sposób jawny. Pracowała również w domu dziecka w Pińsku oraz w tamtejszej parafii rzymskokatolickiej, prowadząc m.in. księgi parafialne i przepisując katechizmy.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0913
data nagrania: 09.05.2008
długość nagrania: 00:36:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Pawlak Ludwika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Miejsce urodzenia i dom rodzinny s. Ryty Pawlak. 001 ok. 1. min

Praca w składzie szpitalnym w Pińsku podczas II wojny światowej. 001 ok. 2,5. min

Rodzinne gospodarstwo (włącza się s. Lucjana). 001 ok. 3. min

Wstąpienie s. Ryty do zakonu. 001 ok. 4,5. min

Praca w magazynie z odzieżą w szpitalu w Pińsku podczas II wojny światowej. 001 ok. 6,5. min

Przepisywanie kościelnych katechizmów i prowadzenie kościelnej księgowości w Pińsku. 001 ok. 8,5. min

II wojna światowa w Pińsku. 001 ok. 9. min

Opowieść o aresztowaniu kardynała Świątka. 001 ok. 13. min

Praca w Komitecie Kościoła w Pińsku. 001 ok. 14. min

S. Ryta śpiewa „Góralu, czy ci nie żal?” i „Jestem sobie chłopak młody...” (włącza się s. Lucjana). 001 ok. 17. min

S. Ryta śpiewa „Kto się w opiekę odda...” i „Po górach, dolinach”. 001 ok. 19,5. min

Opowieść o kościele jezuitów w Pińsku. 001 ok. 21. min

Prześladowania w Kościele podczas II wojny światowej. 001 ok. 22,5. min

Udział w pielgrzymkach. 001 ok. 23. min

Odpowiedzi na pytania (s. Lucjana Puciłowska): opowieść o życiu s. Ryty Ludwiki Pawlak. 001 ok. 28,5. min

Początki działalności Sióstr Misjonarek Św. Rodziny w Pińsku (1931 rok). 001 ok. 34,5. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl