Portret Antoni Aleksandrowicz
Urodził się w 1928 roku w Ostrowiszkach, 15 km od miejscowości Widze, w powiecie brasławskim, w rodzinie Stefani i Waleriana Aleksandrowiczów. Miał trzech braci i trzy siostry. Do 1938 roku mieli oni swoje gospodarstwo, potem przeniesieni zostali na tzw. kolonię. Utrzymywali się z rolnictwa. 
W czasie okupacji niemieckiej w latach 1942–1944 Antoni Aleksandrowicz był członkiem jednego z trzech oddziałów AK działających na terenie powiatu. Po wkroczeniu Sowietów jeszcze przez pięć lat wraz z innymi partyzantami, którzy nie zostali wywiezieni na Syberię, ukrywał się w okolicznych lasach. Do domu wrócił dopiero w 1949 roku. Niespełna dwa lata później został aresztowany, kilka miesięcy spędził w więzieniach w Brasławiu, Połocku i Mohylewie, następnie został zesłany do łagru w głąb Rosji (okolice Irkucka). Spędził tam sześć i pół roku. Po powrocie z zesłania zamieszkał w Ostrowiszkach (pracował w kołchozie), gdzie był do 1973 roku. Następnie przeprowadził się do Dyneburga.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0899
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Aleksandrowicz Antoni
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (wieś Ostrowiszki – opis, rodzina, szkoła, życie codzienne we wsi, kościół – nabożeństwa w j. polskim i litewskim na zmianę, targ w Widzach, Żydzi i Tatarzy w Widzach), 001 od początku

Okres II wojny światowej (życie codzienne we wsi, zaangażowanie się w działalność lokalnego oddziału AK, akcje sabotażowe przeciw Niemcom, stosunki pomiędzy partyzantami, a miejscową ludnością), 001 18 min

Wejście Sowietów i okres powojenny (nie poddanie się weryfikacji – ukrywanie w lesie, życie w lesie w II. połowie lat 40.), 002 od początku

Aresztowanie i wywózka na Syberię (aresztowanie, pobyt w więzieniach – przesłuchania, tortury, droga na Sybir, życie i praca w łagrze, głód, sposoby na przetrwanie w obozie), 002 5.45 min

Po powrocie z Syberii (życie i praca w kołchozie w rodzinnej wsi, decyzja o przeprowadzce do Dyneburga, życie i praca w Dyneburgu), 002 18.50 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl