Portret Józefa Goroszewicz
Urodziła się 19 marca 1929 we wsi Brecianka koło Nowogródka. Miała dziewięcioro rodzeństwa. Ojciec Józefy Goroszewicz był kowalem; z pomocą kilku czeladników prowadził kuźnię. W Breciance Józefa Goroszewicz skończyła trzy klasy polskiej szkoły powszechnej, do czwartej klasy chodziła w miejscowości Horodeczna koło Nowogródka, gdzie cała rodzina przeprowadziła się w 1938 roku. Naukę kontynuowała w czasie wojny w Nowogródku - chodziła najpierw do szkoły sowieckiej, potem do niemieckiej, a po 1944 roku - znowu do sowieckiej. Następnie ukończyła dwuletnie technikum medyczne i rozpoczęła pracę w szpitalu w Nieświeżu, gdzie poznała swojego przyszłego męża

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0882
data nagrania: 09.07.2008
długość nagrania: 01:24:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Nieśwież (Niaswiż)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Goroszewicz Józefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (krótka historia rodziny, rodzice, gospodarstwo); 001 od początku

Życie codzienne, szkoła powszechna w Breciance, przeprowadzka do Horodesznej; 001 ok. 11 min

Nauka w szkole podstawowej w Horodesznej do 1939; 001 15 min

Obchodzenie świąt kościelnych, pielęgnowanie tradycji na wsi; 001, ok. 21 min

Praca ojca w kuźni, dostatek (zatrudnienie niani i parobka), liczne rodzeństwo; 002 od początku

Używane języka polskiego i białoruskiego w domu, kościół w Nowogródku przed wojną, uczęszczanie do szkoły w Nowogródku (klasa 5-7); 002 ok. 10 min

Wspomnienie bombardowanie Nowogródka w 1944; 002 ok. 15 min

Wspomnienie przystąpienia Józefy Goroszewicz do pierwszej Komunii Świętej przed wojną; 002 ok. 19 min

Wybuch II wojny światowej, wejście Sowietów w 1939 roku do Nowogródka, deportacje polskich rodzin na Sybir, nauka w szkole języka białoruskiego; 003 ok 2 min

Okupacja niemiecka (refleksja na temat złych i dobrych Niemców, losy Żydów z Nowogródka – getto, wywózki do obozów); 003 ok. 6 min

Historia o wykopanym podkopie pod Sądem Okręgowym w getcie w Nowogródku i ucieczce Żydów, rozstrzelanie pozostałych Żydów z getta pod Horodecznem; 003 ok. 12 min

Okres powojenny (nauka w technikum medycznym w Nowogródku, życie codzienne po wojnie; 003 ok. 18 min

Otrzymanie nakazu pracy w szpitalu w Nieświeżu w 1947, zawarcie ślubu mimo zakazów władzy, bezskuteczne próby zwerbowania Józefy Goroszewicz do partii; 003 20 min

Prześladowania z powodu przekonań religijnych na Białorusi (zamykanie kościołów, problemy w pracy, szpiegowanie w kościołach, ksiądz Kołosowski); 003 25 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl