Portret Dionizy Omieciński
Urodził się 15 października 1927 w Stołowiczach. Jego matka była kucharką w majątku państwa Racickich, ojciec pełnił funkcję ekonoma. Rodzina mieszkała w zabudowaniach folwarcznych, w domu dla parobków. Po kilku latach dostała przydział na 4 hektary ziemi, na której wybudowała dom i kuźnię. Dionizy Omieciński skończył cztery klasy polskiej szkoły powszechnej w Stołowiczach. Wojnę spędził w rodzinnej miejscowości. Po wojnie pracował przy wydobyciu brykietu w pobliskich zakładach. Pracował też przy kościele w Stołowiczach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0876
data nagrania: 07.07.2008
długość nagrania: 01:02:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Omieciński Dionizy
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (dzieciństwo w majątku państwa Racickich, szkoła powszechna w Stołowiczach) 001 od początku.

II wojna światowa (mobilizacja ojca do Wojska Polskiego w marcu 1939, bombardowanie Baranowicz, Niemcy w Stołowiczach) 001 od 03.00 min

Okres powojenny (praca przy wydobywaniu brykietu, życie codzienne, walka o kościół w Stołowiczach) 001 od 06.00 min

Okres przedwojenny (majątek w Stołowiczach, praca w majątku, szkoła powszechna w Stołowiczach, historia konfliktu wokół cerkwi w Stołwiczach w 1936 roku, życie religijne i księża w Stołowiczach) 001 12.30 min

II wojna światowa (Stacjonowanie ROA w Stołowiczach, partyzanci, Białorusini na służbie niemieckiej, getto w Stołowiczach, obóz w Kołdyczewie) 002 całość.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl