Portret Zofia Okołotowicz
Urodziła się 24 grudnia 1932 w Nowej Myszy koło Baranowicz. Jej dzieciństwo przypadło na czas wojny, którą spędziła z rodziną w Nowej Myszy. We wrześniu 1939 dom rodzinny Zofii Okołotowicz spalił się na skutek niemieckich nalotów. Rodzina mieszkała u  krewnych. Po wojnie Zofia Okołotowicz ukończyła szkołę medyczną i pracowała w szpitalu w Baranowiczach. Bardzo mocno zaangażowała się w pracę przy kościele katolickim. W 1973 roku zdecydowała się w tajemnicy wstąpić do bezhabitowego Zgromadzenia Serca Maryi.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0875
data nagrania: 07.07.2008
długość nagrania: 02:18:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Baranowicze (Baranawiczy)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Okołotowicz Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (historia rodziny ojca, historia rodziny matki, życie w Nowej Myszy) 001 od początku.

I okupacja sowiecka (wrzesień 1939 – niemieckie bombardowania, wejście Sowietów, wywózki na Syberię, ojciec jest jedną z osób, która została przymusowo zaangażowana w „obsługiwanie” wywózek, życie codzienne „za pierwszych Sowietów”, pierwsze sowieckie wybory) 001 od 3.00 min

Wojna sowiecko-niemiecka (wybuch wojny sowiecko-niemieckiej, bombardowanie – siedzenie w okopach, partyzanci, wojna 1944 – mobilizacja ojca do Wojska Polskiego ) 001 od 18.00 min

Kościół i życie religijne w czasie okupacji i po wojnie (aresztowanie ks. Alfonsa Oleszczuka i zabójstwo księży katolickich i prawosławnych z Nowej Myszy w 1942 roku, zamknięcie kościoła po wojnie – sypanie żyta, walka ludzi o kościół, modlitwy w domach – w wielkie święta do Baranowicz) 001 od 36.00 min i 002 od początku.

Praca i życie codzienne w Związku Radzieckim (praca w szpitalu, prześladowania w pracy za wiarę, Zgromadzenie Serca Maryji) 002 od 21.00 min

Okres przedwojenny (opowieści, gdzie uczyła się j. polskiego, I komunia święta) 003 od początku.

Okupacja Niemiecka (walka z j. polskim w kościele – w zamian białoruski, Białorusini na służbie u Niemców) 003 od 04.00 min

Zagłada Żydów 003 od 11.00 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl